Energierapport, elke maand inzicht in uw energieverbruik

Onze klanten gaven aan dat zij ons verbruikskosten-overzicht niet duidelijk vonden. Daarom hebben we het vernieuwd. En voortaan ontvangt u ons vernieuwde energierapport elke maand.

Bekijk de video: 'Uw vernieuwde energierapport'

Meer inzicht in energieverbruik, makkelijker vergelijken én praktische bespaartips

Het energierapport is best uitgebreid. Daarom geven we graag wat toelichting

Landelijk gemiddelde

We tonen hier het stroomverbruik en uw gasverbruik van uw huishouden. Bestaat uw huishouden uit twee personen, kijk dan naar het landelijk verbruik met de twee poppetjes.

Zo vergelijkt u makkelijk uw verbruik met andere huishoudens. 

Geen appels met peren vergelijken

  • Is het dit jaar in december koud geweest, maar vorig jaar december niet? Of was oktober dit jaar een erg donkere herfstmaand, en vorig jaar niet? 
  • Als we alleen naar het energieverbruik van dezelfde maand vorig jaar kijken, geeft deze vergelijking natuurlijk geen betrouwbaar beeld. 
  • Daarom rekenen we het verbruik om. We bekijken het gasverbruik van een vergelijkbare koude maand en het stroomverbruik van een vergelijkbare donkere maand. Zo vergelijken we geen appels met peren.
  • Hierdoor is het (omgerekende) verbruik van voorgaand jaar, niet hetzelfde als het verbruik bij de stroom- en/of gasgrafieken op pagina 2. De grafieken op pagina 2 laten uw werkelijke verbruik zien. 

Kosten van uw energieverbruik

Hier ziet u precies wat de totale verbruikskosten zijn vergeleken met vorig jaar in deze periode. Op pagina twee ziet u gedetaileerde kosten van uw stroom- en/of gasverbruik. U ziet  wat de variabele en vaste kosten (vaste leveringskosten, netbeheerkosten, overheidsheffingen) zijn vergeleken met vorig jaar in deze periode. Eventuele kortingen zoals Nuon Blijven Loont zijn hierin meegenomen. Behalve overstapkorting; die verrekenen we op de jaarafrekening. 

Als u terug levert staat er: 'Dit is exclusief teruglevering'

In dit kostenoverzicht is uw teruglevering niet meegenomen. We verrekenen uw teruglevering namelijk op de jaarafrekening. 

Goed om te weten

We hebben het hier over uw totale energieverbruik. Als u zelf energie opwekt heeft u deze zelf-opgewekte-stroom ook verbruikt. Omdat de meter dit verbruik niet registeert, is het ook niet meegenomen in dit energierapport. In het energieverbruik dat hier genoemd staat is alleen de stroom die u bij ons heeft afgenomen berekend.  

Zo zorgen we samen voor een lager energieverbruik

Elke maand geven we praktische bespaartips. De afbeeldingen naast de tips, geven aan wat de gemiddelde besparing is van deze tip.

Deze berekening is dus niet op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Vergelijk uw stroomverbruik

Deze grafiek toont uw werkelijke stroomverbruik. Ook de voorgaande jaren geven uw werkelijke stroomverbruik weer. 

Uw verbruik is anders als u zelf energie opwekt

Het getoonde verbruik betreft alleen de stroom (kWH’s) die u heeft afgenomen. De stroom die u heeft opgewekt en meteen zelf heeft verbruikt is niet meegenomen. Het getoonde stroomverbruik is dus geen volledige weergave van uw persoonlijke stroomverbruik.

Teruglevering en kosten

Teruggeleverde stroom (200 kWh) - afgenomen stroom (150 kWh) = uw netto opbrengst (50 kWh). Natuurlijk profiteert u ook van de stroom die u zelf opwekt en meteen verbruikt. Omdat de meter dit verbruik niet registreert, is dit voordeel niet meegenomen in deze berekening.

De netto opbrengst is inclusief de variabele en vaste kosten (vaste leveringskosten, netbeheerkosten, overheidsheffingen). Eventuele kortingen zoals Nuon Blijven Loont zijn ook meegenomen. Behalve overstapkorting; die verrrekenen we op de jaarafrekening. 

.

Standaard jaarverbruik (SJV)

Alleen als we geen andere gegevens hebben, gebruiken we het standaard jaarverbruik voor het berekenen van uw termijnbedrag. Wij krijgen dit van uw netbeheerder. Zij gebruiken het om te bepalen wat het capaciteitstarief is van uw gasaansluiting. Dit tarief staat op uw jaarafrekening, bijvoorbeeld: 0 m³ tot 500 m³.

Uw gasverbruik is een 'badkuip'

U ziet hier uw werkelijk gasverbruik. In de winter verbruikt u meer gas dan in de zomer. Hierdoor lijkt de grafiek op een 'badkuip'. Deze verschillen hebben wij al doorberekend in uw termijnbedrag. Hierdoor betaalt u een vast bedrag per maand. 

Is uw energieverbruik veranderd? Check dan via ons online termijnbedrag-advies of uw termijnbedrag nog past bij uw energieverbruik.

De twee-maandelijkse grafieken hebben we omgerekend naar maandelijks

Voortaan meten we elke maand uw verbruik (vanaf juli 2018). Voor die tijd, was dat elke twee maanden. Om de grafieken van alle maanden in de voorgaande periode te vullen, hebben we de tweemaandelijkse grafieken door twee gedeeld. Nu zijn alle maanden netjes gevuld.

Zo is het maandelijks verbruik makkelijk te vergelijken.

Voorgaande perioden leeg? Dan bent u waarschijnlijk net verhuisd

Het energierapport toont alleen gegevens van uw huidige adres. Gaat u verhuizen dan vervallen de historische gegevens van uw vorige adres. De kolommen van die perioden zijn leeg. 

Wist u dat:

  • U in Mijn Nuon gratis termijnbedrag-advies krijgt, zodat u steeds weet dat uw termijnbedrag past bij uw energieverbruik?
  • Het nog makkelijker kan als u een slimme meter heeft? Als u ons toestemming geeft dagelijks de meterstanden uit te lezen, is zelf meterstanden invullen bij Mijn Verbruik en het termijnbedrag-advies niet meer nodig. 
  • U regelmatig een seintje van ons krijgt als u Mjin Nuon heeft? U ontvangt dan een mailtje waarin we samen checken of uw termijnbedrag nog past bij u verbruik. Zo voorkomen we verrassingen op de jaarafrekening.
  • Een afspraak zo gemaakt is voor onze gratis energiescan voor thuis? Samen met onze energieadviseur krijgt u via een videogesprek meteen  praktische bespaartips. 

Zo zorgen we samen voor een lager energieverbruik

Interessant artikel?