Een keer te laat met betalen? Helemaal niet erg. Zie de stappen van ons betaalproces.

We helpen u extra kosten voorkomen. We vertellen u precies wanneer u nog gewoon kunt betalen en wanneer wij incassokosten berekenen.

U kunt een keer niet betalen

Dat kan iedereen overkomen.  Het is belangrijk dat u snel contact met ons opneemt.  We luisteren naar u en zoeken samen  een oplossing. Wachten maakt het alleen maar duurder.

Toch een keer te laat betaald?

Zorgt u ervoor dat u dan zo spoedig mogelijk betaalt. Heeft u een aanmaning van ons ontvangen, dan heeft u nog 14 dagen tijd om te betalen. Dit is wel uw laatste kans om zonder extra kosten te betalen.

Daarna volgt een incassobrief

Betaalt u niet binnen 14 dagen na de aanmaning, dan krijgt u een incassobrief. We vertellen welke openstaande bedragen u  nog moet betalen. En er staan nu ook incassokosten vermeld.  De incassokosten zijn minimaal € 40,-.
Dit is écht de laatste mogelijkheid om te betalen. Zorgt u ervoor dat het bedrag plus de incassokosten binnen zeven dagen op onze rekening staan? 

Dan volgt een brief: vooraankondiging einde leveringscontract

Heeft u niet binnen zeven dagen betaald, dan krijgt u opnieuw een brief van ons. We kondigen aan dat we van plan zijn  uw energie af te sluiten. Vanaf de datum in de brief, heeft u tien dagen om het totale openstaande bedrag  aan ons over te maken. Ook brengen we nu uw netbeheerder  op de hoogte van de voorgenomen beëindiging van uw leveringscontract.

Nu beëindigen we uw leveringscontract

Natuurlijk willen we het niet zover laten komen. En dit gebeurt gelukkig ook niet vaak. Maar als er echt geen oplossing komt zit er niets anders op.

Als uw contract is beëindigd is het probleem nog niet opgelost. Want ook dan moeten de openstaande rekeningen nog wel gewoon betaald worden. We kunnen besluiten een deurwaarder in te schakelen of uw rekeningen te verkopen aan een partij die het incassoproces voort zal zetten.

Voorkomen is beter dan genezen

Maak het uzelf makkelijk met automatische incasso. Bij ons kiest u namelijk zelf de betaaldag. Dat is handig. Want zo kunt u ervoor zorgen dat er op de incassodatum altijd voldoende geld op uw rekening staat. 

En we willen u graag nogmaals benadrukken: Vraag hulp als u de rekening niet kunt betalen. Het probleem lost nooit vanzelf op. Bel ons en we helpen u. Samen vinden we echt een oplossing.

Alles over het betalen van uw energienota

Lukt betalen even niet?

Dat kan iedereen overkomen. Vraag ons om hulp. Samen vinden we vast een oplossing.

Interessant artikel?