Privacy, Voorwaarden en Gedragscodes

Privacy

In de disclaimer

 • Uw privacy
 • Gedragscode energieleveranciers
 • Gebruiksvoorwaarden

Uw privacy

Als u contact heeft met Nuon, legt Nuon een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. We noemen dit 'het privacy statement'. Deze afspraken gelden voor alle klanten van Nuon en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Nuon.

Wijziging van het privacy statement

Nuon kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is.

Wanneer legt Nuon gegevens van u vast?

Wij leggen gegevens van u vast, als u stroom en/of gas van ons afneemt. Maar ook als u onze websites bezoekt of een bestelling doet.

Hoe komt Nuon aan uw gegevens?
 • U heeft zich aangemeld als klant van Nuon
 • U heeft gegevens ingevuld op een website van Nuon
 • U heeft gegevens ingevuld op de Webportal van de E-manager
Welke gegevens kan Nuon vastleggen?

Nuon kan gegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), productvoorkeuren en verbruiksgegevens van gas en elektriciteit. Daarnaast kan het gaan om:

 • Inloggegevens die u geeft wanneer u zich aanmeldt bij bepaalde Nuon-websites
 • Surf- en klik-gegevens als u een website van Nuon bezoekt
 • Voor bepaalde betaalde abonnementen vragen wij om uw bankrekeningnummer
Waarvoor kan Nuon uw gegevens gebruiken?

Nuon kan uw gegevens gebruiken voor:

 • Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst
 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • Risicobeheer
 • Analyse en marketingdoeleinden

U en eventuele nieuwe klanten op de hoogte houden van activiteiten, aanbiedingen, producten en diensten van Nuon
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: N.V. Nuon Sales Nederland, Postbus 41920, 1009 DC, Amsterdam.

Voor een goede dienstverlening aan onze klanten maken wij gebruik van derde partijen. Nuon heeft duidelijke afspraken gemaakt als deze derde partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Nuon persoonsgegevens verwerken. 

Hoe kunt u zien wat Nuon met uw gegevens doet?

Wij hebben de verwerking van gegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is precies omschreven:

 • Welke gegevens Nuon verwerkt
 • Van wie de gegevens worden verwerkt
 • Waarvoor wij gegevens gebruiken
 • U kunt dit zelf nakijken op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Kijk bij 'Meldingenregister' en zoek op 'N.V. Nuon Sales Nederland'.


Daarnaast heeft u als klant het recht om uw gegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke gegevens wij van u hebben. En waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Als u dit wilt kunt u een brief sturen. Vraag in deze brief om inzage in uw gegevens. Zet in uw brief uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Nuon vraagt u dit omdat Nuon moet kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Bekijk het adres van Nuon. Wij kunnen u hiervoor maximaal € 4,50 administratiekosten in rekening brengen. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij Nuon?

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Wanneer wij iets met uw gegevens doen houden wij ons aan de wetten en regels die hiervoor bestaan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nuon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht. Wij geven geen gegevens aan anderen, tenzij:

 • Dat wettelijk verplicht is
 • Het nodig is om een overeenkomst tot stand te laten komen of ten behoeve van een goede dienstverlening
 • U er toestemming voor heeft gegeven
Wat moet u zelf doen om uw gegevens veilig te bewaren?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw gegevens.

Kunt u een account voor een ander aanmaken?

U mag geen account aanmaken op de naam van een andere persoon of bedrijf. Behalve als u van deze persoon of het bedrijf schriftelijke toestemming heeft.

Hoelang bewaart Nuon uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens:

 • Niet langer dan wettelijk toegestaan
 • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de gegevens opgeslagen hebben.
Wat zijn cookies en wat doet Nuon ermee?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op uw computer of op uw tablet wordt opgeslagen. Dat bestandje onthoudt bepaalde informatie. Die informatie (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam) kan bij een volgend bezoek door onze website opgezocht worden. Als u onze website bezoekt, kan door ons en/of derden informatie uit die cookies worden verzameld over uw gebruik van onze website en andere websites.

Wat heeft u aan cookies?

Met hulp van een cookie kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de website en de informatie die daarop wordt getoond speciaal op uw voorkeuren wordt ingesteld. Zo hoeft u niet steeds uw voorkeuren aan te geven. U bespaart tijd en u maakt op een prettiger manier gebruik van onze website.

Bijvoorbeeld: als u inlogt op Mijn Nuon, onthoudt een cookie uw gebruikersnaam. Bij een volgend bezoek hoeft u uw gebruikersnaam niet in te vullen.

(Permanente) cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

U bepaalt zelf of u cookies accepteert of niet. De instellingen van uw browser kunt u meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. In onze cookieverklaring staat uitgelegd hoe u dat kunt doen.

Meer informatie? Bekijk onze cookieverklaring.

Wat zijn webtellers en wat doet Nuon ermee?

Webtellers verzamelen beperkte informatie over wat u doet op websites. Het gaat bijvoorbeeld om informatie als de tijd en datum waarop u een bepaalde pagina heeft bezocht. Op onze websites kunnen webtellers staan. Met de webtellers verzamelen wij informatie over het gebruik van onze websites. De informatie gebruiken wij om onze websites te verbeteren.

Wat moet u doen als u geen aanbiedingen van Nuon wilt krijgen?

Als u geen aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen,  kunt u gebruik maken van het zogenaamde 'Recht van verzet'. Wilt u het ons laten weten? Dat kan op verschillende manieren:

 • Via onze webpagina: Recht van verzet.
 • Of belt u onze klantenservice, 0900 0808. We zijn bereikbaar van 8.00-18.00 uur.
 • Een brief sturen kan ook: Postbus 40021, 6803 HA Arnhem.
 • Of stuur een mail naar verkoop@nuon.com.

Gedragscode energieleveranciers

Nuon hanteert de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument. De gedragsregels gaan over:

 • Werving
 • Onderhouden van klantcontacten
 • Aangaan leveringsovereenkomsten
 • Voortzetten leveringsovereenkomsten
 • Beëindigen leveringsovereenkomsten

Download gedragscode

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van onze website/internetdiensten (bijvoorbeeld Mijn Nuon) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Nuon te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacystatement van toepassing.

Informatie
De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij (N.V. Nuon Sales Nederland en haar dochtermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Responsible disclosure
We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.  

Wij hechten grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dit geldt voor zowel onze activiteiten als energieonderneming als onze rol in de samenleving. Uw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet aanbevelingen voor verantwoord melden en afhandelen van beveiligingslekken. Nuon volgt deze aanbevelingen en houdt de bijbehorende responsible disclosure regels aan.

Bekijk de responsible disclosure regels

Meld een beveiligingslek

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Nuon, moeten datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het Cbp: College bescherming persoonsgegevens)

Meer informatie over het melden van data lekken

Read more about databreach notification