Privacy, Voorwaarden en Gedragscodes

Privacy

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw privacy bij ons in goede handen is.

We vinden dat u altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij ermee doen. En dat u hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Daarom gaan we het anders doen. We zorgen voor meer transparantie en meer gemak en passen ons Privacy Statement hierop aan. Omdat vanaf 25 mei ook de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingaat vindt u hier ons vernieuwde Privacy Statement. We zorgen ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent. En, net zoals dat geldt bij voorwaarden, adviseren wij u het nieuwe statement te lezen.

Bekijk het volledige Privacy Statement

U vindt hier alvast de belangrijkste wijzigingen:

 • U krijgt meer zeggenschap over uw persoonsgegevens.
 • We zijn meer transparant over het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens.
 • Wij geven u meer keuze in wat wij met uw persoonsgegevens kunnen en mogen doen.
 • U krijgt heldere informatie over uw rechten.
 • En we informeren u over twee nieuwe rechten:
  - recht op beperking: uw recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens.
  - recht op dataportabiliteit: uw recht om persoonsgegevens via een gedownload bestand door te geven aan een andere energieleverancier.

Download ons Privacy Statement

Wat houdt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in?

Dit is een aangescherpte wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Aangepast aan het digitale tijdperk. Want steeds vaker worden persoonsgegevens gedeeld. En deze wet zorgt ervoor dat bedrijven moeten kunnen aangeven welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. En ook hoe deze persoonsgegevens zijn beveiligd. Deze nieuwe wetgeving geldt voor alle Europese ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Gedragscode energieleveranciers

Nuon hanteert de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument. De gedragsregels gaan over:

 • Werving
 • Onderhouden van klantcontacten
 • Aangaan leveringsovereenkomsten
 • Voortzetten leveringsovereenkomsten
 • Beëindigen leveringsovereenkomsten

Download gedragscode

Gebruiksvoorwaarden website l internetdiensten

Op het gebruik van onze website/internetdiensten (bijvoorbeeld Mijn Nuon) zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door onze website en internetdiensten te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacystatement van toepassing.

Informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie


De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij (N.V. Nuon Sales Nederland en haar dochtermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten. 

Verwijzingen en hyperlinks naar derden

Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/internetdiensten. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 

Online communicatie

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Responsible disclosure

We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.

Wij hechten grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dit geldt voor zowel onze activiteiten als energieonderneming als onze rol in de samenleving. Uw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet aanbevelingen voor verantwoord melden en afhandelen van beveiligingslekken. Nuon volgt deze aanbevelingen en houdt de bijbehorende responsible disclosure regels aan.

Meldplicht datalekken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft de meldplicht datalekken voor. Vanwege deze wet, verplichten wij u een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij uw bedrijf binnen 24 uur te melden via dit formulier. Wanneer u vragen heeft over dit formulier, stuur dan een e-mail naar data.protection.netherlands@nuon.com.

Meer informatie over het melden van datalekken

Read more about databreach notification

Gebruik van klantdata op social media

Bij ons staat de relatie met onze klanten op nummer één. We zijn altijd in gesprek met onze klanten. En we staan voor ze klaar als ze ons nodig hebben. We nemen de privacy regels en de belangen van onze klanten zeer serieus. Omdat de markt door alle nieuwe technologieën en ontwikkelingen zo aan het veranderen is, kijken we voortdurend of de data van onze klanten goed beschermd is. Ook bij de introductie van nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld.

Onze werkwijze op social media

We staan voor onze klanten klaar via de kanalen waar zij het liefst willen zijn en gebruik van maken. Steeds meer klanten maken gebruik van social media, waaronder Facebook. Wij daarom ook. We benaderen onze klanten in deze kanalen voor interessante informatie, services en/of aanbiedingen rondom energie. Dat doen we omdat we dan oprecht van mening zijn dat we iets interessants of belangrijks te bieden hebben in het kanaal waar klanten dit het meest waarderen.

Om onze berichten over services of aanbiedingen persoonlijk aan te kunnen bieden, matchen wij emailadressen met Facebook. Uiteraard gebeurt dit versleuteld. Er wordt geen data verkocht aan Facebook of andere social media. Facebook deelt ook geen klantdata met ons, wij kunnen alleen kiezen om berichten te sturen aan personen met een bepaald profiel, zoals personen die geïnteresseerd zijn in verhuizen of duurzaam.

Naar aanleiding van een klantvraag zijn wij gaan uitzoeken of onze werkwijze op social media nog steeds paste in het licht van de privacy wetgeving. We hebben toen deze manier van werken gepauzeerd. Inmiddels hebben we onze processen en ons privacy statement en cookieverklaring aangepast. Momenteel zijn we aan het bespreken of we weer persoonlijke en relevante berichten plaatsen op social media voor onze klanten.

Alle manieren die wij gebruiken om onze klanten beter te bedienen staan in onze Privacy statement Nuon en Nuon cookieverklaring. Wil je liever niet dat we persoonlijke informatie gebruiken om berichten te sturen, dan kun je dit aangeven via Recht van  bezwaar tegen direct marketing.