Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is er voor u. U bent als consument extra beschermd door deze wet. Zo kunt u rekenen op een betrouwbare levering, een redelijke prijs en goede service. De Warmtewet vormt onder andere de basis voor onze tarieven.

Wat staat er in de Warmtewet?

De Warmtewet zorgt ervoor dat deze zaken gewoon goed geregeld zijn voor klanten met stadswarmte:

 • De Warmtewet zorgt ervoor dat u zeker bent van de levering van stadsverwarming.
 • De Warmtewet garandeert betaalbare tarieven voor stadsverwarming, nooit boven het maximum van de overheid.
 • En de wet stelt een goede service, een duidelijke factuur en heldere informatie bij werkzaamheden en onderbrekingen zeker.

Waarom is de Warmtewet nodig?

Als klant met stadswarmte krijgt u warmte uit een lokale bron via een lokaal netwerk, bijvoorbeeld restwarmte van een energiecentrale. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. Warmte is net als elektriciteit of gas een basisbehoefte. Daarom verdient u bescherming van de overheid. Zodat u zeker bent van warmtelevering, niet te veel betaalt en een goede service krijgt.

Heeft u Nuon Stadswarmte? Dan bent u er zeker van dat we altijd warmte leveren en goede service bieden. Dat doen we al jaren en dat blijven we doen. 

Uw tarief en de ACM

In de wet is een maximumprijs voor de variabele kosten per GJ bepaald. De prijs die u bij ons betaalt, ligt ook in 2019 weer onder deze maximumprijs. Daarnaast krijgt u een korting op het totaal van de vaste kosten.

De prijzen en korting gelden bij een afleverset t/m 49 kW. Er zijn uitzonderingen, waar het voordeel nog groter is.

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen, een VVE en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt thermisch en voor warm water een Comfort Warmwater klasse 4 (CW-klasse 4). Dat zijn bijna alle huishoudens en een groot aantal kleinzakelijke afnemers. In heel Nederland gaat het om ongeveer 600.000 huishoudens.

Wie moeten zich aan de Warmtewet houden?

In de wet wordt gesproken van leveranciers en vergunninghouders. Vaak is dit dezelfde partij. Als u warmte van Nuon heeft is Nuon zowel de leverancier als de vergunninghouder. Het kan ook zijn dat u in een wooncomplex woont met een eigen warmte-installatie. Dan is de eigenaar of de woningcorporatie de leverancier en moet deze zich ook houden aan de Warmtewet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd.

Langer dan 8 uur geen warmte door storing? Dan krijgt u mogelijk compensatie

Wij vinden het belangrijk dat u ongestoord van warmte en warm water gebruik kunt maken. Toch kan er een keer iets mis gaan. Heel vervelend als dat gebeurt, en helemaal als het lang duurt. Daarom is het goed dat in de Warmtewet staat dat u recht heeft op een vergoeding bij ernstige storingen in het warmtenetwerk van Nuon Warmte die langer dan 8 uur duren.

Zo werkt de compensatieregeling

Heeft u langer dan 8 uur geen levering van warmte vanwege een ernstige storing? Dan ontvangt u van ons mogelijk een compensatie.

Per verbruiker met een aansluiting van maximaal 100 kW bedraagt de financiële compensatie € 35,- bij een warmteonderbreking van 8 tot 12 uur. Daar komt € 20,- bij voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur die de onderbreking voortduurt.

U ontvangt bericht van ons als u compensatie krijgt. Wij streven ernaar het bedrag binnen twee weken na dit bericht aan u uit te keren. In de Warmtewet is bepaald dat de compensatie binnen zes maanden na de onderbreking moet worden uitbetaald. Aansluitingen boven 100 kW vallen niet onder de Warmtewet en komen daardoor niet in aanmerking voor een compensatievergoeding.

Niet in alle gevallen hoeven wij een compensatievergoeding uit te keren. We keren geen compensatie uit wanneer:

 1. De storing het gevolg is van een extreme situatie die niet aan Nuon kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van overmacht.
 2. De storing minder dan 24 uur duurt en in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de storing zich geen storingen hebben voorgedaan in:
  • hetzelfde warmtenet van Nuon
  • dezelfde afleverset voor warmte, indien deze het eigendom is van Nuon
  • dezelfde aansluiting, of
  • hetzelfde inpandig leidingstelsel van de gebouweigenaar.
 3. Een onderbreking van de levering van warmte is gepland en tijdig is aangekondigd.
 4. De storing in uw eigen (binnen)installatie is opgetreden.

Interessant artikel?