Warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van uw stadsverwarming op temperatuur gebracht? Welke bronnen en brandstoffen gebruiken we? Wij begrijpen dat u dat wilt weten. Daarom geven we u inzicht in de herkomst en milieu-effecten van de geleverde warmte. Op het warmte-etiket staat bij  alle warmtenetten afzonderlijk vermeld uit welke bronnen de geproduceerde warmte afkomstig is en voor welk percentage.

Warmte-etiket

Toelichting bij het warmte-etiket

 De warmtenetten met restwarmte afkomstig van afvalbrandingsinstallaties geven het beste CO2-reductie resultaat. Hier zijn de CO2-reductieresultaten het hoogst, van 71% in Nijmegen tot wel 85% in Arnhem, Duiven en Westervoort. 

Wanneer aardgas als brandstof wordt ingezet, is er verschil in de manier waarop dat gebeurt, en daarmee ook verschil in CO2-reductie. Daarom zijn onderstaande mogelijkheden afzonderlijk in het overzicht vermeld.

  1. Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) – installaties die tijdelijk de warmtevoorziening ondersteunen/garanderen, bijvoorbeeld om pieken in de warmtelevering op te vangen en bij 1e fase van aanleg nieuwbouwprojecten. CO2-reductie – geen tot matig
  2. Gasmotoren (WKK) – kleinschalige gasgestookte warmte/krachtinstallaties die speciaal ontworpen zijn voor de levering van warmte en/of elektriciteit. CO2-reductie – redelijk - goed
  3. Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte – bij de productie van restwarmte komt hier geen extra CO2 vrij. Alle CO2-uitstoot ontstaat bij de productie van elektriciteit. CO2-reductie – zeer goed

CO₂-reductie per plaats of regio

Jaarlijks doen we verslag van de behaalde CO2-reductie door stadsverwarming van Nuon. Hoeveel individuele CO2-uitstoot we daarmee voorkomen, leest u in de rapportages per plaats of regio.

CO₂-reductierapportages

Gerust over de opwek van uw stroom

Ook voor stroom is er een etiket. Het toont met welke energiebronnen uw geleverde stroom is opgewekt. En u ziet wat de milieugevolgen zijn.

Interessant artikel?