Voorkom forse rentebetaling Belastingdienst

Voorkom forse rentebetaling Belastingdienst

Als u belasting niet binnen een bepaalde periode betaalt, dan heft de Belastingdienst een forse belastingrente over dit bedrag. Onze partner Alfa Accountants legt uit hoe u dit voorkomt.

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. De percentages zijn fors:4% voor de inkomstenbelasting en maar liefst 8% voor de vennootschapsbelasting. Als de Belastingdienst u niet op tijd betaalt, krijgt u deze rente. Maar andersom geldt ook: krijgt de Belastingdienst nog geld van u en betaalt u niet op tijd, dan moet u deze rente aan de Belastingdienst betalen.

Wanneer moet u belastingrente betalen?

Betaalt u binnen 6 maanden na afloop van het belastingjaar, dan hoeft u geen belastingrente te betalen. Stel: u moet over 2016 belasting (bij)betalen? Dan begint de teller van de belastingrente dus te lopen vanaf 1 juli 2017.

Een ander voorbeeld: uw onderneming krijgt op 31 december 2017 de aanslag vennootschapsbelasting 2016. U moet betalen. Dan heft de Belastingdienst 8% belastingrente over het tweede halfjaar van 2017 + de betalingstermijn van 6 weken.

Zo voorkomt u belastingrente over het belastingjaar 2016

  1. Dien vóór 1 mei 2017 een verzoek of wijziging voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting 2016 in.

    U krijgt dan na een aantal maanden een voorlopige aanslag 2016 van de Belastingdienst. Als u de uiteindelijke aangifte 2016 heeft gedaan, hoeft u alleen nog belastingrente te betalen over het bedrag dat u of uw onderneming nog moet bijbetalen.

  2. Heeft u voor 1 april 2017 aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting 2016 gedaan, dan is dit niet nodig. U hoeft dan alleen maar belastingrente te betalen, als de aanslag van de Belastingdienst hoger is dan de ingediende aangifte.

Zoveel bespaart u

Stel: uw onderneming heeft in 2016 € 100.000,- winst gemaakt.

Op 16 januari 2017 krijgt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. U moet € 20.000,- betalen. Uw accountant dient pas in september 2017 de aangifte vennootschapsbelasting in.

Dit betekent dat u belastingrente moet betalen over 1 juli 2016 tot 26 februari 2017 (26 februari 2017 is de betalingstermijn van zes weken verlopen). Dit kost u ongeveer € 1.000,-.

U had ook op 30 april 2017 een verzoek of wijziging voorlopige aanslag kunnen (laten) indienen, met een geschatte winst van € 100.000,-. Dan had u de verschuldigde vennootschapsbelasting een paar maanden eerder moeten betalen, maar had u € 1.000,- belastingrente bespaard. Tel uit uw winst!

Interessant artikel?