Hartverwarmende actie van Joyce en Gabriële

De twee vriendinnen uit Den Helder organiseerden voor de tweede maal hun kerstactie ‘Geef Energie’. Ze deden een donatie aan een gezin met een betalingsachterstand op hun energierekening. Uiteraard deden wij dit jaar weer van harte mee.

Elkaar helpen

Bij Nuon begrijpen we dat sommige van onze klanten niet uit kijken naar feestdagen. Ze lopen achter met betalingen en kunnen niet volledig genieten van die dagen. Wij weten dat het moeilijk kan zijn om hulp te vragen.

Aanvullend op de donatie van Joyce en Gabriële boden wij daarom de volgende oplossing: wij scholden de bijkomende incassokosten van het gezin met een betalingsachterstand kwijt én boden een energieadvies aan om te zorgen dat er structureel iets gedaan kan worden aan het energieverbruik. En dat deden we niet alleen bij de donatie van Joyce en Gabriële, maar bij alle donaties van mensen die hun inspirerende voorbeeld wilden volgen.

Verantwoordelijkheid nemen

Energiemaatschappijen horen samen met zorginstellingen en woningbouwverenigingen tot de drie grootste schuldeisers van Nederland. En met een marktaandeel van ruim 25% heeft ook Nuon te maken met dit maatschappelijke probleem. We zetten ons dan ook al jaren in voor het voorkomen van schulden van onze klanten. Dat doen we op drie manieren.

  1. We informeren klanten op tijd over een mogelijke incassoprocedure bij achterstand en bieden betalingsregelingen waar nodig.
  2. We werken samen met gemeentes op het gebied van vroeg-signalering.
  3. We participeren in verschillende projecten en samenwerkingen met onder andere Humanitas.

Schuldig, wie betaalt de rekening?

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Gemiddeld hebben mensen die aankloppen bij de hulpverlening een schuld van €35.000,- maar de kosten voor de samenleving zijn vele malen hoger. De documentaire Schuldig die de afgelopen weken op NPO1 was te zien, bracht de problemen van de bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord op indringende manier in beeld. Nuon werkte mee aan deze documentaire.

Schuldhulp is hard nodig

De documentaire Schuldig heeft de afgelopen weken door het hele land veel losgemaakt. De problemen in de Vogelbuurt in Amsterdam staan dan ook niet op zichzelf. Waar komen al die schulden vandaan? En wat doen we ertegen?

Tijdens een uitverkochte sessie in Pakhuis de Zwijger gingen dinsdagavond 20 december de makers van de serie, prominenten uit de wereld van schulden, de politiek, opinie- en beleidsmakers én het publiek met elkaar in debat over boete, schaamte, schuld en schaarste.

Juist in het voorkomen van problematische schulden kunnen we een rol spelen.

Anne Korthals Altes
Manager Sustainability

Serieus nemen van schulden

Vanuit Nuon was Anne Korthals Altes, manager Sustainability, aanwezig bij het debat. Want wat is ons belang bij het voorkomen of oplossen van schulden? En wat is onze taak en verantwoordelijkheid hierin? Anne Korthals Altes: “Door aan dit debat deel te nemen , laten we zien dat we onze rol in de schuldenproblematiek zeer serieus nemen. Natuurlijk willen we als commerciële organisatie dat achterstallige rekeningen uiteindelijk betaald worden. Tegelijkertijd geloven we erin dat het voorkomen van problematische schulden effectiever en beter is. Voor de mensen met schulden zelf, maar ook voor schuldeisers en de maatschappij in brede zin.”

Documentaire Schuldig

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Nuon werkte mee aan deze indringende documentaire.

Interessant artikel?