Nuon Verlicht

Nuon Verlicht in situatie met schuld

Wij leveren graag energie aan iedereen. Maar niet iedereen regelt zijn of haar energiezaken even eenvoudig. Een oplopende schuld vraagt om een plan en om actie. Wij denken graag in mogelijkheden en komen daarom met Nuon Verlicht.

Elkaar helpen

In Nederland staan ruim 300.000 mensen onder gerechtelijk bewind, waarbij bewindvoerders financiële beslissingen nemen voor hun cliënten. Ongeveer een derde van die cliënten heeft problematische schulden. Deze kwetsbare groep heeft vaak moeite met het afsluiten van een energiecontract, omdat zij eerst een waarborgsom moet voldoen. Door slim samen te werken met bewindvoerders bieden wij deze mensen nu een uitweg. Dit gebeurt onder de noemer Nuon Verlicht.

Voordelen

Onderdeel van Nuon Verlicht is een digitale omgeving waarin we heel efficiënt samenwerken met bewindvoerders. De voordelen voor klanten zijn aanzienlijk:

  • Geen waarborgsom
  • Gericht op snel afwenden/terugdraaien afsluiting
  • Geen kredietwaardigheidstoets
  • Advies over een passend termijnbedrag
  • Hulp bij energie besparen
  • Gezamenlijke aanpak

Aangesloten blijven

Het zorgen voor oplossingen heeft vaak haast. In gevallen waarbij mensen zonder energiecontract komen te zitten, is de netbeheerder namelijk verplicht de energietoevoer af te sluiten, met alle gevolgen van dien. Een spoedaanmelding via Nuon Verlicht kan zo’n situatie voorkomen. En ook als er al afgesloten is, kan Nuon Verlicht uitkomst bieden.

Geen waarborgsom

Dat we de waarborgsom kunnen vermijden, stemt bij alle betrokkenen tot tevredenheid. Nuon heeft in het verleden al geprobeerd om af te zien van waarborgsommen. Zo’n borgsom zorgt bij mensen met financiële problemen juist voor een extra uitdaging. Pas toen bleek dat Nuon onevenredig aantrekkelijk werd voor wanbetalers, voerden wij de waarborgsom alsnog in. Dit gebeurde echter met tegenzin, de wens bleef bestaan om een betere oplossing te vinden.

Oplossing

Zo’n oplossing is er nu. Nieuwe klanten die onder gerechtelijk bewind vallen, kunnen zich door hun bewindvoerder bij ons laten aanmelden.

Meer weten?

Wilt u iemand verder helpen of een bewindvoerder wijzen op Nuon Verlicht? Lees dan hier verder.

Schuldig, wie betaalt de rekening?

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Gemiddeld hebben mensen die aankloppen bij de hulpverlening een schuld van €35.000,- maar de kosten voor de samenleving zijn vele malen hoger. De documentaire Schuldig die de afgelopen weken op NPO1 was te zien, bracht de problemen van de bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord op indringende manier in beeld. Nuon werkte mee aan deze documentaire.

Schuldhulp is hard nodig

De documentaire Schuldig heeft de afgelopen weken door het hele land veel losgemaakt. De problemen in de Vogelbuurt in Amsterdam staan dan ook niet op zichzelf. Waar komen al die schulden vandaan? En wat doen we ertegen?

Tijdens een uitverkochte sessie in Pakhuis de Zwijger gingen dinsdagavond 20 december de makers van de serie, prominenten uit de wereld van schulden, de politiek, opinie- en beleidsmakers én het publiek met elkaar in debat over boete, schaamte, schuld en schaarste.

Juist in het voorkomen van problematische schulden kunnen we een rol spelen.

Anne Korthals Altes
Manager Sustainability

Serieus nemen van schulden

Vanuit Nuon was Anne Korthals Altes, manager Sustainability, aanwezig bij het debat. Want wat is ons belang bij het voorkomen of oplossen van schulden? En wat is onze taak en verantwoordelijkheid hierin? Anne Korthals Altes: “Door aan dit debat deel te nemen , laten we zien dat we onze rol in de schuldenproblematiek zeer serieus nemen. Natuurlijk willen we als commerciële organisatie dat achterstallige rekeningen uiteindelijk betaald worden. Tegelijkertijd geloven we erin dat het voorkomen van problematische schulden effectiever en beter is. Voor de mensen met schulden zelf, maar ook voor schuldeisers en de maatschappij in brede zin.”

Documentaire Schuldig

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Nuon werkte mee aan deze indringende documentaire.

Interessant artikel?