Machtigen contactpersoon

U wilt uw contactpersoon wijzigen?

U kunt iemand toestemming geven om uw energiezaken voor u te regelen. Als u iemand machtigt, wordt deze door onze medewerkers gezien als officieel contactpersoon voor uw energie-aansluiting. Hij of zij wordt van informatie voorzien, onze medewerkers zullen op verzoek van de gemachtigde uw gegevens wijzigen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Nuon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn door de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Om die reden zullen onze medewerkers tijdens telefonisch contact met de gemachtigde altijd een aantal controlevragen stellen.

Print het formulier

Als u iemand wilt machtigen, kunt u gebruik maken van het machtigingsformulier.

Download formulier machtigen contactpersoon (pdf)

Print het formulier en vul het in. Zorg ervoor dat u en uw contactpersoon (de persoon die door u gemachtigd wordt) het ingevulde formulier ondertekenen. Stuur het formulier, met een kopie van een identiteitsbewijs van u en uw contactpersoon, naar:

Nuon Klantenservice
Postbus 40021
6803 HA Arnhem