Zakelijke tarieven energiebelastingen 2016

In opdracht van de overheid brengt Nuon energiebelastingen in rekening. Hoeveel energiebelasting u betaalt, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik. De energiebelastingen worden op uw factuur weergegeven.

Energiebelastingen voor elektriciteit

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelastingen voor elektriciteit (per 1-1-2016)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energie-
belasting
Opslag
duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10070 € 0,0056
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,04996 € 0,0070
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01331 € 0,0019
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00053 € 0,000084
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 310,81000 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * € 0,00000 € 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

* Per 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelastingen voor gas (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energie-
belasting
Opslag
Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,25168 € 0,0113
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06954 € 0,0042
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02537 € 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01212 € 0,0009
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16080 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,25168 € 0,0113
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energie-
belasting
Opslag
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04042 € 0,0018
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02339 € 0,0021
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02537 € 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01212 € 0,0009

Heeft u vragen?

We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot energiebelasting voor u verzameld.

Verklaringen energiebelastingen en btw

Aanspraak maken op gunstige energiebelastingen of btw-tarieven?

Toelichting heffingskorting

Voor objecten met verblijfsfunctie ontvangt u een korting op de levering van elektriciteit. Deze is echter door de overheid lager vastgesteld dan de voorgaande jaren. Per 1 januari 2016 bedraagt deze korting €310,81. 

Per 1 januari 2015 is door de overheid besloten om de beperkte heffingskorting van €119,62 voor WOZ-objecten zonder een verblijfsfunctie volledig af te schaffen. Dit betekent dat u voor de levering van elektriciteit aan dit soort objecten per 1 januari 2015 géén korting meer ontvangt.

Opslag duurzame energie

Sinds 1 januari 2013 betaalt u de overheidsheffing 'opslag duurzame energie'. Dit is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas en heeft tot doel het stimuleren van de productie van duurzame energie. Per 1 januari 2016 zijn de energiebelastingtarieven gewijzigd, deze vindt u terug op uw factuur.

Bekijk de voorbeeldberekening om te zien wat de opslag duurzame energie (ODE) voor uw factuur betekent.