Privacy

Snel naar:

Uw privacy

Wij (N.V. Nuon Energy en haar dochtermaatschappijen) hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Bij onder andere uw bezoek aan deze website/gebruik van onze internetdiensten (bijv. Mijn Factuur, Mijn Verbruik) kunnen wij gegevens van u verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld als u een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Voor het verwerken van die gegevens zullen wij vooraf om uw toestemming vragen.

Beveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Nuon-organisatie.

  • U mag geen account(s) aanmaken op naam van een andere persoon of bedrijf, behalve indien u toestemming heeft van deze persoon of bedrijf.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord van uw account of uw account voor een ander persoon of bedrijf. U zult anderen geen toegang verlenen tot het gebruik van onze website(s) met de door u aangemaakte account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt, doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap, in de periode voorafgaand, totdat wij op de hoogte zijn gesteld van enig misbruik van uw account en u onze kennisneming en bevestiging daar over heeft ontvangen.

Gebruik van cookies

Om de website/onze internetdiensten gebruiksvriendelijker te maken en de website/internetdiensten op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website/internetdiensten verzameld. Wij maken hierbij gebruik van zogenaamde 'cookies'.

Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op uw computer of op uw tablet wordt opgeslagen. Dat bestandje onthoudt bepaalde informatie. Die informatie (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam) kan bij een volgend bezoek door onze website opgezocht worden. Als u onze website bezoekt, kan door ons en/of derden informatie uit die cookies worden verzameld over uw gebruik van onze website en andere websites.

Wat heeft u aan cookies? 
Aan de hand van een cookie kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de website en de informatie die daarop wordt getoond speciaal op uw voorkeuren wordt ingesteld. Zo hoeft u niet steeds uw voorkeuren aan te geven. U bespaart tijd en u maakt op een prettiger manier gebruik van onze website.

U bepaalt zelf of u cookies accepteert of niet. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. In onze cookieverklaring staat uitgelegd hoe u dat kunt doen. Bekijk onze cookieverklaring.

Gebruik van webtellers

Onze website/internetdiensten kunnen webtellers bevatten, waarmee wordt vastgesteld welke bedrijven en gebruikers de pagina's op de Nuon website hebben bezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website/internetdiensten. Met behulp van deze gegevens meten wij het bezoekverkeer op onze website/internetdiensten om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Nuon kan op grond hiervan voor bezoekers relevante diensten, oplossingen en aanbiedingen afleiden.

Wijziging van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Nuon, moeten datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het Cbp: College bescherming persoonsgegevens) 

Meer informatie over het melden van datalekken

Read more about data breach notification