Tarieven energiebelasting 2016

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel belasting betaalt uw bedrijf eigenlijk voor uw elektriciteits- en gasverbruik? Wij leggen het graag aan u uit.

Energiebelastingen: hoe zit dat eigenlijk?

Elk bedrijf in Nederland betaalt via zijn energieleverancier energiebelasting aan de overheid. Hoeveel dat precies is, hangt af van de hoogte van uw energieverbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe minder energiebelasting u betaalt. Op uw factuur kunt u de energiebelasting terugvinden.

Energiebelastingen voor elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2016)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh 0,10070 0,0056
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh 0,04996 0,0070
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh 0,01331 0,0019
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik 0,00053 0,000084
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie 310,81000 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * 0,00000 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

* Per 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. U betaalt dit, omdat de overheid ons stimuleert om meer duurzame energie te produceren.

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,25168 0,0113
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,06954 0,0042
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
0,16080 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
0,25168 0,0113
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Gunstige energiebelastingen en btw

Het kan zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt voor gunstige energiebelastingen of btw-tarieven.

Energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,04042 0,0018
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,02339 0,0021
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009

Heeft u een vraag?

Bel ons gerust. U bereikt ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Interessant artikel?