MarktRapport week 35

In augustus daalde de termijnprijzen voor elektriciteit en gas. Dit als gevolg van lagere CO₂-prijzen en de ruime beschikbaarheid van gas op de korte termijn. Benieuwd naar deze en andere ontwikkelingen op de energiemarkt? U leest het in dit MarktRapport, een initiatief van de Markt Expertise Desk.

Dalende CO₂-prijzen in augustus door lagere temperaturen in Europa.

Tobias Frankema
Marktexpert

Ontwikkelingen van deze week

Gedurende de maand augustus zijn de termijnprijzen voor elektriciteit en gas gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de lagere CO2-prijzen en de nog steeds aanhoudende ruime beschikbaarheid van gas op korte termijn.

In juli liepen de CO2-prijzen op tot rond de 30 euro per ton CO2-uitstoot. Dit kwam door de verschillende hittegolven in Europa met een stijgende vraag naar emissierechten als gevolg. Ook anticipeerde de markt op een tijdelijk lager aanbod van emissierechten uit veilingen als gevolg van de vakantieperiode. Echter bleek de in augustus verwachte piek voor emissierechten, waar in eerste instantie op ingespeeld werd, uit. Dit kwam mede door de niet al te hoge temperaturen in Europa.

Daarnaast droeg de sombere berichtgeving over de wereldeconomie en met name de verder escalerende handelsoorlog tussen de V.S. en China bij aan de dalende CO2-prijzen in augustus. De mogelijk lagere economische activiteit zou minder CO2-uitstoot tot gevolg hebben. Hierdoor neemt de vraag naar emissierechten af.

Momenteel blijft er een grote hoeveelheid gas beschikbaar in Europa. Gasvoorraden zijn vrijwel volledig gevuld. Dit overaanbod voor gas op de korte termijn heeft een steeds groter effect op de termijnprijzen voor de komende jaren. Vooral de gasprijs voor 2020 wordt hierdoor beïnvloed. Deze is inmiddels gedaald tot onder de 17 €/MWh. Op de spotmarkt bewegen de gasprijzen door het ruime aanbod van gas nog altijd tussen de 10 en 11 €/MWh. Vooralsnog is het vooruitzicht dat dit prijsniveau in september hetzelfde blijft.

De elektriciteitsprijzen worden momenteel gekenmerkt door lagere prijzen tijdens kantooruren, als gevolg van het zonnige weer. De prijzen in de vroege avond liggen wat hoger.

Elektriciteit Base in €/MWh

Elektriciteit Base in €/MWh

Elektriciteit Peak (8-20) in €/MWh

Elektriciteit Peak (8-20) in €/MWh

Gas TTF in €/MWh

Gas TTF in €/MWh

Brent Olie in $/BBL - 1 maand vooruit

Brent Olie in $/BBL - 1 maand vooruit

Kolen in $/MT

Kolen in $/MT

CO₂ in €/ton

CO2 in €/ton

APX in €/MWh

APX in €/MWh

LEBA in €/MWh

LEBA in €/MWh

Gasprijzen NL - Jaarblokken

 deze weekvorige week% veranderingmin. laatste jaarmax. laatste jaar
TTF-2020 € 16,85 € 17,28 -2,49% € 16,85 € 23,71
TTF-2021 € 17,43 € 17,68 -1,42% € 17,43 € 22,24
TTF-2022 € 17,19 € 17,24 -0,28% € 17,19 € 20,90

Elektriciteitsprijzen NL - Jaarblokken

 deze weekvorige week% veranderingMin laatste jaarMax laatste jaar
Base 20 € 48,03 € 49,74 -3,44% € 47,76 € 57,43
(8-20h) Peak 20 € 56,28 € 57,88 -2,76% € 56,28 € 67,86
Base 21 € 47,01 € 48,17 -2,41% € 45,84 € 53,73
(8-20h) Peak 21 € 55,32 € 56,61 -2,28% € 55,32 € 65,75
Base 22 € 47,48 € 48,62 -2,34% € 45,31 € 53,86
(8-20h) Peak 22 € 56,22 € 57,86 -2,83% € 55,86 € 66,26

 

Het MarktRapport is een initiatief van de Markt Expertise Desk

Ons team van marktexperts helpt u bij al uw vragen over energie-inkoop, zonne- en windenergie, geothermie en warmte en geven u graag persoonlijk advies. Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 18.00 uur bereikbaar op 088 098 56 50 van 8.30 tot 18.00 uur. Of stel uw vraag via het formulier.

Aanmelden marktupdates

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is indicatief en geeft een algemeen informatief beeld van energiemarktontwikkelingen. De informatie die daarin vermeld staat, dient niet te worden beschouwd of gebruikt als een advies en is niet gerelateerd aan de persoonlijke situatie van een klant.

N.V. Nuon Sales Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - direct dan wel indirect - op grond van de verstrekte informatie. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten.

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is een publicatie van N.V. Nuon Sales Nederland. Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de Nuon-websites gepresenteerde informatie zijn eigendom van Nuon. Citeren is slechts toegestaan met bronvermelding.

Voor meer informatie over dit rapport of zaken die daarop betrekking hebben kunt u contact opnemen met N.V. Nuon Sales Nederland via het contactformulier.

Interessant artikel?