Business bibliotheek

De CO₂-Prestatieladder: verduurzamen op vijf niveaus
De CO₂-Prestatieladder: verduurzamen op vijf niveaus

De CO₂-prestatieladder: verduurzamen op vijf niveaus

Met de CO₂-prestatieladder kunt u laten zien wat uw organisatie doet om de CO₂-uitstoot te verminderen. Het is een CO₂-managementsysteem met vijf niveaus, die de mate van ‘duurzame volwassenheid’ van het bedrijf aangeven. In dit artikel leest u op welke niveaus uw bedrijf kan opereren.

Klimmen op de CO₂-prestatieladder

Door het nemen van maatregelen kan uw bedrijf steeds hoger klimmen op de CO2-prestatieladder. Denk aan besparen op uw energieverbruik of door het gebruik van duurzame energie. Maar ook door uw leveranciers te vragen naar hun CO2-besparing.

De niveaus op de CO2-prestatieladder lopen van niveau 1 tot niveau 5. Niveau 1 is het begin, niveau 5 is het hoogst haalbare. Aan elk niveau zijn andere eisen verbonden.

Whitepaper In 5 stappen uw CO2 reduceren

In 5 stappen uw CO2 reduceren

In deze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe u zorgt dat deze in uw voordeel werkt.

Download de whitepaper

De 5 niveaus van de CO₂-prestatieladder

Niveau 1

 • Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht.
 • Het bedrijf kent potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie.
 • Het bedrijf communiceert in- en extern op ad hoc basis over haar beleid met betrekking tot energiebesparing en duurzame energie.
 • Het bedrijf is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 2

 • Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht.
 • Het bedrijf heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.
 • Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en reductiedoelstellingen.
 • Het bedrijf neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 3

 • Het bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor haar eigen CO2-uitstoot dat volgens de ISO-standaard is opgesteld en eventueel door een onafhankelijke instelling is geverifieerd.
 • Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen CO2-uitstoot.
 • Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.
 • Het bedrijf neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie. Het afnemen van Nederlandse wind is een belangrijk pluspunt voor wie dit niveau wil bereiken.

Niveau 4

 • De ketenemissies zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd.
 • Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies.
 • Het bedrijf onderhoudt een dialoog met belanghebbenden. Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 5

 • Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar A-leveranciers.
 • Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd.
 • Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie.
 • Het bedrijf kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

Contact met een marktexpert?

Onze experts van de Markt Expertise Desk adviseren u graag. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.

bel 088 098 56 50

Ik wil graag dat een marktexpert mij belt

SMK Milieukeur

Goed om te weten

Als u bij ons Nederlandse wind afneemt, dan bereikt u automatisch niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. Nederlandse wind is namelijk met Milieukeur gecertificeerd.

Interessant artikel?