Laadpalen op stroom van lokale windparken

Amsterdam wordt nóg vriendelijker voor elektrische auto’s! De stad gaat uitbreiden naar 4.000 openbare oplaadpunten. Wij gaan dit helpen te realiseren, samen met bouwbedrijf Heijmans.

Amsterdam wil internationaal vooroplopen op het gebied van elektrische mobiliteit. Daarom besloot de gemeente om het aantal openbare laadpalen in de stad uit te breiden van 1.500 naar 4.000 in 2018. De combinatie Nuon-Heijmans mag met deze opdracht aan de slag. We zorgen samen ook voor het beheer en werking van de oplaadpunten.

Windenergie

We doen het anders en halen de stroom die de nieuwe oplaadpunten gaan leveren uit Windpoort. Dat is een windmolenpark van Nuon en Windgroep Holland in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Nieuw is een proef om de laadsnelheid te bepalen door de actuele hoeveelheid opgewekte windenergie. Voor het onderhoud van het netwerk van oplaadpunten zetten we elektrische voertuigen in.

Uitstootvrij

Wethouder Choho vindt dat de lucht in Amsterdam schoner moet. ‘Voor de gezondheid van alle Amsterdammers en de leefbaarheid van de stad. De stap die wij nu zetten, toont aan dat elektrisch vervoer in Amsterdam in de komende jaren volwassen wordt. In 2025 moet iedereen uitstootvrij kunnen rijden.’

Duurzame hoofdstad

De aanbesteding geeft Nuon de kans om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de hoofdstad. Duurzaam opgewekte energie, gebruiksgemak én goede dienstverlening staan centraal in het nieuwe contract. Verder spelen technische innovaties zoals ´slim laden’ de komende jaren een belangrijke rol.

30.000 laadbeurten  

Afgelopen 5 jaar groeide het aantal openbare oplaadpunten in Amsterdam tot zo’n 1.500. Maandelijks laden gebruikers voor meer dan 2 miljoen schone kilometers in ruim 30.000 laadbeurten. Dankzij analyses weet de stad precies waar het netwerk moet worden uitgebreid en kan de vraag zelfs worden voorspeld.

E-mobility

We zijn sinds 2009 betrokken bij de Amsterdamse inspanningen op het gebied van elektrisch rijden. Samen met Heijmans beheren we het merendeel van de oplaadpunten in de stad. Volgens Nuon COO Martijn Hagens is Amsterdam een voorbeeld voor succesvolle uitrol van e-mobility.

Elektrificatie is een belangrijk onderdeel van onze inzet voor CO₂-reductie. Omdat de stroom voor de laadpalen uit hernieuwbare bronnen komt kunnen we hier echt meters maken voor de stad.

Martijn Hagens
Nuon COO

Hoe krijg ik een laadpaal om de hoek?

Wie in Amsterdam woont of werkt, maar geen eigen oprit heeft, kan vragen om plaatsing van een publieke laadpaal. Samen met de gemeente toetsen wij of het verzoek voldoet aan de eisen. We kijken ook naar de bezetting van de oplaadpalen in de buurt.

Komt de laadpaal er dan letten we op de volgende criteria: dichtbij het adres van de aanvrager, goed bereikbaar voor andere elektrische rijders en niet belemmerend voor het verkeer.

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Interessant artikel?