Nuon in het nieuws

Reactie op vervolgartikel AD ‘verkooppraktijken energiebedrijven’

We hebben kennis genomen van het vervolgartikel van het AD over vermeende wanpraktijken bij huis aan huis verkopen. En wij blijven benadrukken dat Nuon strikte interne kwaliteitsprocedures heeft voor het werven, opleiden en aansturen van zijn verkoopmedewerkers. Wij hebben geen enkel belang bij het verkeerd afsluiten van contracten met klanten en het creëren van verkeerde verwachtingen.

Wanneer er een melding komt van een mogelijke misstand nemen wij altijd direct maatregelen richting zowel klanten als betrokken verkoper(s). Wij nemen nadrukkelijk afstand van respectloze omgangsvormen, onjuiste verkooppraktijken en het scheppen van verkeerde verwachtingen bij klanten. Transparantie en tevredenheid van klanten over wat zij gekocht hebben staat bij ons altijd voorop. En gelukkig is het overgrote deel van de mensen die op deze manier klant bij ons worden dan ook zeer tevreden, echter deze komen niet aan het woord.

Wij blijven benadrukken dat als klanten vragen hebben, zij zich vooral bij ons melden zodat we dit persoonlijk kunnen nakijken en daar waar nodig kunnen herstellen.