Nuon in het nieuws

AD artikel over vermeende verkooppraktijken

Wij zijn geschrokken van het AD-artikel over vermeende onjuiste verkooppraktijken door onze verkopers. We herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst. Zo druist de in het artikel beschreven werkwijze volledig in tegen onze richtlijnen en de werkinstructies van onze collega’s in de verkoopdienst. Transparantie en integriteit richting onze klanten en tussen collega’s onderling staan bij ons juist voorop.

Wij zijn heel expliciet en strikt naar onze verkopers met betrekking tot onjuiste communicatie. Transparantie en integriteit richting onze klanten en onderling staat bij ons voorop. Dit betekent dat bij eventuele misstanden, wij daar direct maatregelen treffen. De betreffende klokkenluider heeft zich niet eerder gemeld met zijn verhaal bij ons, ook niet op nadrukkelijk verzoek aan het AD na melding. Wel herkennen wij dat hij korte tijd bij ons gewerkt heeft en de werkzaamheden niet naar onze normen wist uit te voeren zodat wij niet overgegaan zijn tot een vaste aanstelling.

Nuon beschikt over een standaard verkoopproces met als doel het werven van tevreden klanten. Wij zijn zichtbaar met Nuon-kleding en onze verkopers legitimeren zichzelf aan de deur en het begin van het verkoopgesprek met een Nuon-pas.

Onze trainingen en de begeleiding van onze medewerkers zijn gericht op een transparante en eerlijke verkoop met een tevreden klant als resultaat. We besteden veel aandacht aan het verkoopproces en de bijbehorende kwaliteit, aan het continue verbeteren van dat proces waar nodig en aan het voorkomen van vervelende situaties.

Wij betreuren het dat onze verkopers op een manier worden neergezet die niet correct is en die ze niet verdienen. We trainen onze mensen op de juiste manier en verkopen op basis van feiten en kwaliteit.

Heeft u opmerkingen, vragen of klachten? We willen graag met u in gesprek en we roepen u dan ook vooral op om ons rechtstreeks te benaderen. Wij staan klaar om elke klacht naar tevredenheid op te lossen.