Netbeheerkosten

Wat zijn de kosten voor netbeheer?

De energieprijs bestaat ook uit kosten voor de netbeheerder. U betaalt de netbeheerder een vast bedrag per maand voor:

  • Het gebruik van het stroom- en/of gasnetwerk.
  • Onderhoud en het in stand houden van uw stroom- en/of gasaansluiting.
  • Het huren van de stroom- en/of gasmeter.

De maximale tarieven worden jaarlijks door de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa) vastgesteld voor alle netbeheerders in Nederland. De tarieven die voor u gelden kunt u terug vinden op de website van uw netbeheerder.

De hoogte van het vaste bedrag is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Lees meer over energieprijzen en de netbeheerder.

Is uw vraag niet beantwoord?