Contactgegevens Nuon

Postadres

Postbus 40021
6803 HA Arnhem

Bellen vanuit het buitenland

Telefoon: + 31 26 845 02 71

Nuon Servicedesk

Bel onze ServiceDesk op 0800 2021. Dit nummer is gratis. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Storing melden
Bij gaslek of stroomstoring. Bel het Nationaal Storingsnummer: 0800 9009.

Betalingen

IBAN: NL54 INGB 0000 0005 03

Wilt u een factuur vanuit het buitenland betalen, gebruikt u dan de volgende BIC code.
BIC: ING BNL 2A

Nuon publieksvoorlichting

Postbus 41920
1009 DC Amsterdam

N.V. Nuon Energy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 33292246.
Statutair gevestigd:
Hoekenrode 8
1102 BR Amsterdam

Btw-identificatienummer: NL 8075.85.932.B01

N.V. Nuon Energy is houdermaatschappij van de Nuon-groep. Hieronder vallen N.V. Nuon Sales Nederland, N.V. Nuon Klantenservice en N.V. Nuon Warmte.

Toezichthouder in de energiesector is de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Nuon is aangesloten bij Energie-Nederland Vereniging van Energiebedrijven in Nederland. Deze brancheorganisatie draagt namens de energiebranche bij aan een toekomstgericht energiebeleid.

Is uw vraag niet beantwoord?