Inzicht in uw energieverbruik en -kosten

Wat is een verbruikskostenoverzicht?

Als u een slimme meter heeft ontvangt u elke 2 maanden kosteloos een verbruikskostenoverzicht. Hierin wordt uw stroom- en/of gasverbruik van de 2 voorgaande maanden weergegeven. De hoeveelheid eventueel zelf opgewekte en teruggeleverde energie ziet u hier ook op terug. Op de achterkant van het verbruikskostenoverzicht staat een vergelijking van uw energieverbruik met het landelijk gemiddelde verbruik (bron: Nibud). Ook wordt uw recente verbruik vergeleken met uw verbruik van de afgelopen 4 jaar vanaf het moment dat u een slimme meter heeft.

Inzicht in uw energiekosten

Op het verbruikskostenoverzicht is naast het verbruik een inschatting gemaakt van de bijbehorende kosten. Alle bedragen zijn inclusief btw en overheidsheffingen. Omdat het overzicht een indicatie van de kosten biedt, kunnen de daadwerkelijke kosten op uw jaarafrekening net even anders zijn. Verschillen kunnen ontstaan door wijzigingen in de tarieven of overheidsheffingen. De kosten betaalt u nu niet. Dat doet u met uw termijnfacturen en jaarafrekening.

Wanneer ontvangt u het verbruikskostenoverzicht?

Uw eerste verbruikskostenoverzicht ontvangt u meestal 2-3 maanden na plaatsing van de slimme meter. Omdat we voor het maken ervan 2 keer uw meterstanden met een tussenliggende periode van 2 maanden nodig hebben, kan het 5 maanden duren voordat u het eerste overzicht ontvangt. Daarna krijgt u het verbruikskostenoverzicht elke 2 maanden kosteloos toegezonden als u bij uw netbeheerder heeft aangeven dat uw slimme meter mag worden uitgelezen. 

Ontvang uw verbruikskostenoverzicht online in Mijn Nuon. Kies als ontvangstwijze post voor 'online'.

Is uw vraag niet beantwoord?