Aanmaning ontvangen

Waarom krijg ik een aanmaning?

U betaalt via automatische incasso:

We vinden het vervelend dat u ondanks uw automatische betaling een aanmaning van ons ontvangt. Het kan zijn dat er tijdens de automatische incasso onvoldoende geld op uw rekening stond. Sinds de invoering van een nieuwe betaalwijze binnen de eurozone (SEPA) zijn de regels rondom automatische incasso's aangescherpt. Als er onvoldoende geld op uw rekening staat wordt het te incasseren bedrag niet afgeschreven. 

Sommige banken schrijven het bedrag wel af maar storneren het vervolgens weer. Voorheen (voor SEPA) probeerde uw bank de volgende 30 dagen alsnog te incasseren. Deze termijn is nu verkort naar 5 dagen. Elke bank hanteert hierbij haar eigen regels. Neem contact op met uw bank om te informeren hoe zij hiermee omgaat. Om dit te voorkomen kunt u de betaaldag van uw automatische incasso wijzigen. Bijvoorbeeld twee dagen nadat u salaris heeft ontvangen.

U betaalt per acceptgiro?

Misschien hebben uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist. Heeft u de factuur al betaald, dan ziet u dit de volgende dag in Mijn Nuon. U kunt de aanmaning dan negeren.

Wilt u voortaan liever betalen via automatische incasso? U kunt bij ons zelf uw betaaldag kiezen. Uw betalingen gaan dan voortaan automatisch en op het moment dat het u uitkomt.

Meer informatie over dit onderwerp:

Is uw vraag niet beantwoord?