Aftappen van stroom of gas

Waar kan ik misbruik (o.a. hennepplantages) melden?

Het aftappen van stroom of gas is strafbaar. Als u vermoedt dat er illegaal stroom of gas wordt afgetapt kunt u energiefraude telefonisch of per e-mail doorgeven.

Worden verliezen als gevolg van fraude doorberekend aan klanten?

Nuon factureert alleen aan haar klanten. Dit gaat op basis van werkelijk verbruik en tegen concurrerende tarieven. Wanneer een klant niet betaalt nemen wij incassomaatregelen. 

Als er geen contractant bekend is op een aansluiting heeft Nuon geen rol als leverancier. Wij zullen voor deze aansluiting ook niets in rekening brengen, wij maken hier dan ook geen verlies. Dit verlies is voor de netbeheerder. Als bijvoorbeeld via leegstaande panden frauduleus energie verbruikt wordt, is dat een kwestie voor de netbeheerder. Heeft u vragen over doorbelasting van deze kosten, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

Is uw vraag niet beantwoord?