Voor wie is de warmtewet?

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt thermisch en voor warm water een Comfort Warmwater klasse 4 (CW-klasse 4). Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal kleinzakelijke afnemers. In heel Nederland gaat het om ongeveer 600.000 huishoudens.

Wie moeten zich aan de Warmtewet houden?

In de wet wordt gesproken van leveranciers en vergunninghouders. Vaak is dit dezelfde partij. Als u warmte van Nuon heeft is Nuon zowel de leverancier als de vergunninghouder. Het kan ook zijn dat u in een wooncomplex woont met een eigen warmte-installatie. Dan is de eigenaar of de woningcorporatie de leverancier en moet deze zich ook houden aan de Warmtewet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd.

Is uw vraag niet beantwoord?