Wat moet ik doen als de automatische incasso niet lukt?

Mijn automatische incasso is niet gelukt. Wat nu?

Het is mogelijk dat tijdens de automatische incasso onvoldoende saldo op uw rekening stond. Met de komst van de nieuwe betaalwijze binnen de eurozone (SEPA) zijn de regels rondom automatische incasso's aangescherpt. 

Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat, wordt het te incasseren bedrag niet afgeschreven. Sommige banken schrijven het bedrag wel af maar storneren het vervolgens weer. Vóór de nieuwe betaalwijze probeerde uw bank de volgende 30 dagen alsnog te incasseren. Deze termijn is nu verkort naar 5 dagen. Elke bank hanteert hierbij haar eigen regels. Neem contact op met uw bank om te vragen hoe zij hiermee omgaat.

Nieuwe incassopoging

Een incasso wordt herhaald aangeboden binnen 5 dagen. Als ook deze incassopoging niet lukt, wordt uw termijnbedrag niet meer automatisch geïncasseerd. U ontvangt dan een aanmaning van ons. Wilt u deze binnen de gestelde termijn betalen? Noteert u daarbij ook het betaalkenmerk dat in de aanmaningsbrief staat. Ons IBAN is: NL54 INGB 0000 0005 03 t.n.v. Nuon Klantenservice te Arnhem.

Wijzigen van de betaaldag

Wij adviseren u de betaaldag van uw automatische incasso te wijzigen naar 2 dagen nadat u salaris heeft ontvangen. Zo zorgt u ervoor dat u tijdens de afschrijving voldoende saldo heeft.

De betaaldag wijzigt u direct zelf in Mijn Nuon.

Heeft u een betalingsregeling?

Dan betaalt u de maandelijkse termijnen via automatische incasso. Houdt u er rekening mee dat u naast het maandelijkse bedrag van de betalingsregeling het reguliere termijnbedrag betaalt. Wij adviseren u de betaaldag van uw automatische incasso te wijzigen naar 2 dagen nadat u salaris heeft ontvangen. Zo zorgt u ervoor dat u tijdens de afschrijving voldoende saldo heeft.

Als de automatische incasso mislukt komt de betalingsregeling te vervallen. U kunt het resterende openstaande bedrag direct betalen via Mijn facturen


Is uw vraag niet beantwoord?