Geen apart betalingskenmerk nodig

Kan ik een betalingskenmerk krijgen?

U heeft geen apart betalingskenmerk nodig. Vermeld bij uw betaling uw klantnummer, factuurnummer, contractrekeningnummer en datum van de rekening. Maak het bedrag over naar IBAN NL54INGB0000000503 ten name van Nuon CCC.

Is uw vraag niet beantwoord?