Is het warmtetarief veranderd?

Is het warmtetarief veranderd?

Door de Warmtewet is vanaf 2015 de opbouw en hoogte van het warmtetarief veranderd. Wel blijft gelden dat u gemiddeld niet méér betaalt dan wanneer u op gas zou stoken.

Voor heel 2015 heeft de ACM bepaald dat het vastrechtbedrag voor het verbruik per jaar maximaal € 281,78 bedraagt. Naast dit vaste bedrag mag de leverancier een vast bedrag voor de meter en warmtewisselaar (samen de afleverset) in rekening brengen. Het vaste bedrag voor de meter voor 2015 heeft de ACM bepaald op maximaal € 24,78. Het vaste bedrag voor de warmtewisselaar bepaalt elke leverancier afzonderlijk.

Bekijk hier de tarieven van warmte en de afleverset

Vastrechtbedrag

In alle regio’s waar Nuon warmte levert is het vastrechtbedrag zo veel mogelijk in lijn gebracht met de nieuwe wet. Voor hogere CW-klassen dan CW-klasse 4 geldt ook in 2015 een toeslag. Het tarief per verbruikte gigajoule (GJ) is door de ACM bepaald op maximaal € 22,64. De nieuwe prijs voor de hoeveelheid warmte die u verbruikt kan nog steeds per regio of project verschillen maar is nooit hoger dan het hierboven genoemde wettelijke maximumtarief. Om goed te kunnen vergelijken ziet u op uw jaarafrekening de omschrijvingen die u gewend bent.

Vraagt Nuon een hoger bedrag voor mijn nieuwbouwwoning?

ACM heeft de eenmalige aansluitbijdrage bepaald op € 928,01 incl. btw. Deze aansluitbijdrage wordt in het tariefbesluit van ACM genoemd. Dit is het bedrag dat geldt voor een eenmalige aansluitbijdrage op een bestaand net. Pas als alle afgesproken woningen op het net zijn aangesloten is dit bedrag van toepassing. Voor een nieuwe wijk op een bestaand net geldt dit wettelijke maximumtarief dus niet. De eenmalige aansluitbijdrage voor een dergelijke grote uitbreiding zal altijd op basis van onderhandelingen tussen de gemeente/projectontwikkelaar en de warmteleverancier tot stand komen.

 

Misschien ook interessant voor u:

Energie besparen

Is uw vraag niet beantwoord?