Ik heb betaalachterstand maar krijg geld terug op mijn jaar-eindafrekening?

Ik heb betaalachterstand maar krijg geld terug op mijn jaarafrekening?

Krijgt u geld terug op uw jaarafrekening dan wordt dit tegoed niet automatisch uitbetaald. We verrekenen dit tegoed met nog openstaande rekeningen.
Heeft u een betalingsregeling getroffen? Ook dan verrekenen we het tegoed met uw nog te betalen bedragen. Het bedrag dat op de jaarafrekening staat, ontvangt u daarom niet geheel of gedeeltelijk op uw bankrekening.

Is uw vraag niet beantwoord?