Berekening verwacht jaarverbruik

Berekening verwacht jaarverbruik

Elk jaar berekenen wij opnieuw uw termijnbedrag. Dit wordt berekend op basis van een jaarverwachting van uw energieverbruik. Deze berekening gebruiken we ook voor Mijn Verbruik. U ziet dit verwachte verbruik als open staafdiagrammen. Zijn uw meterstanden bekend, dan wordt de betreffende staafdiagram gevuld met uw werkelijke verbruik. Vult u de meterstanden halverwege de maand in dan zal de staafdiagram half gevuld worden. Wilt u optimaal gebruik maken van Mijn Verbruik adviseren wij u regelmatig uw meterstanden in te vullen.

Als er geen meterstanden bekend zijn worden voor perioden in de toekomst of in het verleden verbruiken berekend (geschat). Op de jaar- of eindafrekening worden deze standen gemarkeerd met : * geschatte standen. 

Welk jaarverbruik bekend?
Welk jaarverbruik wij kunnen hanteren bij de berekening hangt af van de informatie die bij ons bekend is. We bekijken of uw standaard jaarverbruik bij ons bekend is, als dat niet zo is, gebruiken we het jaarverbruik van de laatste jaarafrekening, als dat niet beschikbaar is, het jaarverbruik van vergelijkbare huishoudens, en zo verder. Hieronder staat de volgorde die wij hierbij hanteren: 

 • Standaard JaarVerbruik 
 • Jaarverbruik laatste jaarafrekening
 • Jaarverbruik vergelijkbare huishoudens, op basis van soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners
 • Gemiddeld jaarverbruik, als soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners niet bekend is:  -
  - Gas: 1700,5 m3 
  - Stroom: 3884,5 kWh 
  - Warmte: 45,478 GJ 
  - Tapwater: 37,8 m3 

Voor teruglevering van stroom wordt geen berekening (schatting) gemaakt. 

Kunnen wij het verbruik releteren aan het te verwachten weer?
Voor de producten Gas en Warmte moet minimaal 50% van de (verwachte) graaddagen vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. Voor het product Stroom moet minimaal 50% van de Elektradagen vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. 

 • Is dit niet het geval dan wordt het bekende verbruik van de meterstanden aangevuld met het jaarverbruik in de volgorde zoals hierboven beschreven. 
 • Is dit wel zo, dan wordt dit bekende verbruik aangevuld met geschat verbruik op basis van deze bekende standen. Het verbruik wordt geschat en over het jaar verdeeld door middel van de zogenaamde graaddagen-methode. 

Het product Tapwater werkt niet met graaddagen of Elektradagen. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van Tapwater, dan wordt dit verbruik gedeeld door het aantal dagen in die opname periode en vervolgens vermeningvuldigd met het aantal dagen in het jaar. 
 
Teruglevering van Stroom heeft een eigen curve voor opwekking. In augustus is er normaal gesproken meer zon als in december. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van teruglevering, dan wordt de teruglevering in deze periode gedeeld door de opwekfactor van die periode en vervolgens vermenigvuldigd met de opwekfactor van het gehele jaar om tot een jaarverbruik te komen. Het werkelijke verbruik van de meterstanden wordt dan dus aangevuld met de berekende verwachting.