Stroometiket 2015

Stroometiket

Nuon Stroometiket

Uit welke energiebronnen hebben wij stroom aan u geleverd?

Uit welke energiebronnen komt onze stroom?

Het stroometiket hieronder laat zien met welke energiebronnen de stroom die wij in 2015 onze klanten geleverd hebben is opgewekt. U ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Het stroometiket geeft daarnaast inzicht in de milieugevolgen van het gebruik van deze energiebronnen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket. Jaarlijks laten wij het stroometiket controleren door onze accountant.

Stroometiket Nuon

Balans tussen groene en grijze stroom

Nuon is onderdeel van Vattenfall, een van de grootste producenten van stroom in Europa. Vattenfall wil groeien in duurzame energie. Daarom gaat meer dan de helft van de investeringen naar duurzame energie, met name windenergie. Om betrouwbare en betaalbare energie te leveren, is het belangrijk een goede balans tussen groene en grijze stroom te hebben.

Nuon levert én produceert groene stroom

Wind is veruit de belangrijkste duurzame energiebron in Nederland. Nuon bouwt al 35 jaar windparken in Nederland. Samen met partners wekt Nuon 18,5% van alle windenergie in Nederland op. In 2015 werd 776.710 megawattuur aan windstroom geproduceerd, genoeg voor 221.917 huishoudens. Een record. Bekijk live de productie van onze windparken.

Groene stroom uit Nederland

De groene stroom die door energieleveranciers geleverd wordt in Nederland, kan zowel in Nederland als in het buitenland opgewekt worden. Wij hebben ervoor gekozen aan consumenten groene stroom te leveren die uitsluitend in Nederland is opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. Door te kiezen voor natuurlijke energiebronnen is er geen CO2-uitstoot. Al onze groene-stroomproducten zijn 100% CO2-vrij.

Onze groene stroomproducten

Wij leveren twee groene stroomproducten: Nuon Groen uit Nederland en Nuon Windstroom. Nuon Groen uit Nederland wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. Dit doen wijzelf in onze windparken en waterkrachtcentrales en samen met onze partners, zoals lokale windboeren. Nuon Windstroom is geheel opgewekt met windmolens van ons eigen Prinses Alexia Windpark.

Lees meer informatie over het Nuon Stroometiket.