Wij werken aan schonere warmte voor Amsterdam-Zuid

We zijn voortdurend bezig met het uitbreiden van het stadswarmtenetwerk. Deze zomer gaan we aan de slag in Amsterdam-Zuid. Zo werken wij aan een schonere warmtevoorziening.

Milieuvriendelijke warmte voor de Apollobuurt

Eind september sluiten we de eerste woningen in de Apollobuurt aan op milieuvriendelijke warmte uit onze elektriciteitscentrale in Diemen. De aangesloten woningen en gebouwen stoten straks de helft minder CO2 uit ten opzichte van verwarming met eigen gasketels. Deze uitbreiding van het stadswarmtenet draagt bij aan de Amsterdamse duurzaamheidsambitie om te groeien naar 230.000 aangesloten woningen op stadswarmte in 2040.

Zo duurzaam is onze stadswarmte

Werkzaamheden Apollobuurt en Prinses Irenebuurt

Om de Apollobuurt aan te sluiten op het warmtenet, breiden we het bestaande net uit vanaf de Prinses Irenebuurt. In de omgeving van de Stadionkade, het Zuider Amstelkanaal en de Minervalaan krijgt u daardoor tussen 19 juni en begin oktober te maken met werkzaamheden in de straat en een aangepaste verkeers- en parkeersituatie.

Op onderstaande plattegrond ziet u waar wij in welke periode aan het werk zijn. We leggen nieuwe leidingen aan vanaf het bestaande warmtenet in de Minervalaan ten zuiden van het Zuider Amstelkanaal. Vervolgens steken we het Zuider Amstelkanaal over naar de Stadionkade en de Rubensstraat aan de noordzijde van het kanaal.

In augustus hebben we een zinker aangelegd in het Zuider Amstelkanaal. Tussen 11 en 30 september zullen we de constructies die hiervoor nodig waren stapsgewijs verwijderen. Dit zal op een aantal momenten leiden tot geluidsoverlast. Wij begrijpen dat dit voor u storend kan zijn en beperken de overlast zoveel mogelijk.

Werkzaamheden voor stadswarmte in de Apollobuurt in 2017
Werkzaamheden voor stadswarmte in de Apollobuurt in 2017

Sanering

Tijdens ons bodemonderzoek zijn we op een klein stukje groen langs het kanaal wat verontreiniging tegengekomen. We zorgen tijdens onze werkzaamheden ook voor de sanering hiervan.

Bereikbaarheid

  • De Stadionkade is voor autoverkeer beperkt bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de Rubensstraat, Minervalaan en Michelangelostraat in de richting van de Stadionkade. Er geldt een omleiding die we met borden aangeven.
  • De Minervalaan ten zuiden van het Zuider Amstelkanaal is voor autoverkeer beperkt bereikbaar.
  • Om het fietsverkeer naar de scholen in de omgeving niet te verstoren, zorgen we dat het bouwverkeer tussen 08.00 uur en 09.00 uur beperkt blijft.
  • Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde langs de werkzaamheden.
  • Fietsers en voetgangers leiden we om de werkzaamheden heen. Dit geven we met borden aan.
  • Heeft u een boot liggen binnen ons werkgebied in het Zuider Amstelkanaal? Dan komen wij graag met u in contact. Mail naar warmtenet@nuon.com

Vragen over de aansluiting op stadswarmte of deze werkzaamheden?

Mail naar warmtenet@nuon.com

Interessant artikel?