Werken aan het warmte- en koudenet in de Amsterdamse Poort

We zijn voortdurend bezig met het uitbreiden van het warmte- en koudenetwerk. Vanaf medio juni 2018 gaan we aan de slag in de Amsterdamse Poort. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

Wamte- en koudenetten zorgen voor een lagere CO2-uitstoot

In Amsterdam Zuidoost is in 2017 48.861 ton aan CO2-uitstoot gereduceerd, in vergelijking met verwarming en koeling op conventionele manieren. Om hetzelfde met zonne-energie te bereiken zouden er ruim 488.000 zonnepanelen nodig zijn. Dat zijn 113 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Zo duurzaam is onze stadswarmte

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten half juni en zijn naar verwachting eind oktober klaar. Wij begrijpen dat de werkzaamheden ongemakken en overlast met zich meebrengen. De leidingen worden in de grond gelegd, dus de straat in het voetgangersgebied zal ervoor open moeten. De werkzaamheden kunnen zowel overdag als ’s nachts enige geluidshinder met zich meebrengen.

We nemen diverse maatregelen om alles soepel te laten verlopen.

 • We werken in fasen, wat betekent er nooit meer dan circa 40 meter straatwerk gelijktijdig open zal liggen. 
 • Wij zorgen er vanzelfsprekend voor dat alle woningen, winkels en bedrijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven, ook al zal het soms iets lastiger zijn. Bevoorrading van winkels blijft mogelijk.
 • Fietsers, voetgangers en overige verkeersdeelnemers leiden we om de werkzaamheden heen. Dit geven we met borden aan.
 • Bij evenementen in de buurt nemen we in overleg met de gemeente zo nodig aanvullende maatregelen voor de veiligheid.
 • Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Op de plattegrond ziet u waar wij aan het werk gaan.

 • Vanaf het Hoekenrodepad bij het kantoor van ABN-Amro leggen we een nieuwe koudeleiding aan. Deze loopt via de Hoorneboeg door het Abcouderpad.
 • Later zal het toekomstige hoofdkantoor van ING een aansluiting krijgen op de duurzame koeling die via deze leiding wordt getransporteerd.
 • Vanaf het Bijlmerplein komt een aftakking naar het ING Treasury Centre.
 • Daarnaast leggen we een uitbreiding van het bestaande warmtenet aan. Dit gebeurt vanaf de Hoorneboeg tot aan het huidige ING-gebouw, dat ook wel bekendstaat als het ‘Zandkasteel’.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, zoals aangegeven op het kaartje. We starten in de week van 17 juni met de tracés aan de Hoorneboeg en het Bijlmerpad (fase B en D). Naar verwachting is daarna vanaf begin augustus tot in september het Abcouderpad aan de beurt (fase C en F). Eind september zijn er dan nog afrondende werkzaamheden aan de Hoorneboeg (fase A).

Werkzaamheden warmte- en koudenet Amsterdamse Poort 2018
Werkzaamheden warmte- en koudenet Amsterdamse Poort 2018

Bomen

Helaas is het noodzakelijk om in totaal vier bomen te kappen. Twee bomen in de Amsterdamse Poort, één bij het Abcouderpad ter hoogte van Hoogoord en één bij Hoekenrode ter hoogte van het toekomstige uitvaartcentrum. Er komen vijf  bomen voor terug.  Eén bij de afrit van het Zandkasteel en vier bij Hoekenrode.

Vragen over deze werkzaamheden?

Vanaf 21 juni is er elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur in het informatiecentrum aan het Bijlmerplein 147. Of mail naar warmtenet@nuon.com

Wist u dat...

 • De koude die straks door de nieuwe leidingen stroomt, ervoor zorgt dat de Ouderkerkerplas  een prima zwemwater is geworden? Dat komt doordat we er extra zuurstof aan toevoegen.

 • Stadsverwarming en stadskoude een stuk milieuvriendelijker zijn dan wanneer iedereen een eigen cv-ketel of airco zou nemen? In Amsterdam Zuidoost scheelt dat bijna de helft  aan CO2-uitstoot.

Interessant artikel?