Werken aan het warmte- en koudenet in de Amsterdamse Poort

We zijn voortdurend bezig met het uitbreiden van het warmte- en koudenetwerk. Sinds juni 2018 zijn we aan de slag in de Amsterdamse Poort. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

Werkzaamheden Hoekenrode

In het weekend van 19 - 22 oktober gaan we aan de slag aan het Hoekenrodepad. We zullen het pad volledig afsluiten. De werkzaamheden starten op vrijdag 19 oktober a.s. om 06.00 uur en eindigen op maandag 22 oktober a.s. om 07.00 uur. Voor voetgangers en (brom)fietsers is er een omleiding.

Vanaf maandag 21 oktober a.s. wordt het Hoekenrodepad weer opengesteld. Het is dan wel minder breed en daarom worden er verkeersregelaars ingezet.

Het volgende weekend waarin wordt gewerkt start op vrijdag 26 oktober a.s. om 06.00 uur tot maandag 29 oktober a.s. om 07.00 uur.

In beide weekenden wordt er dag en nacht gewerkt. Dit betekent dat er in deze weekenden ook activiteit is bij het opslagdepot/ketenpark. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat hier hinder door ontstaat, maar proberen deze wel zoveel mogelijk te beperken.

Wamte- en koudenetten zorgen voor een lagere CO2-uitstoot

In Amsterdam Zuidoost is in 2017 48.861 ton aan CO2-uitstoot gereduceerd, in vergelijking met verwarming en koeling op conventionele manieren. Om hetzelfde met zonne-energie te bereiken zouden er ruim 488.000 zonnepanelen nodig zijn. Dat zijn 113 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Zo duurzaam is onze stadswarmte

Bereikbaarheid

Wij begrijpen dat de werkzaamheden ongemakken en overlast met zich meebrengen. De leidingen worden in de grond gelegd. Daarom hebben we de straat in het voetgangersgebied open moeten leggen. De werkzaamheden kunnen zowel overdag als ’s nachts geluidshinder met zich meebrengen.

We nemen diverse maatregelen om alles soepel te laten verlopen.

 • We werken in fasen, wat betekent er nooit meer dan circa 40 meter straatwerk gelijktijdig open zal liggen. 
 • Wij zorgen er vanzelfsprekend voor dat alle woningen, winkels en bedrijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven, ook al zal het soms iets lastiger zijn. Bevoorrading van winkels blijft mogelijk.
 • Fietsers, voetgangers en overige verkeersdeelnemers leiden we om de werkzaamheden heen. Dit geven we met borden aan.
 • Bij evenementen in de buurt nemen we in overleg met de gemeente zo nodig aanvullende maatregelen voor de veiligheid.
 • Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning

Op de plattegrond ziet u waar wij aan het werk zijn.

 • Vanaf het Hoekenrodepad bij het kantoor van ABN-Amro leggen we een nieuwe koudeleiding aan. Deze loopt via de Hoorneboeg door het Abcouderpad.
 • Later zal het toekomstige hoofdkantoor van ING een aansluiting krijgen op de duurzame koeling die via deze leiding wordt getransporteerd.
 • Vanaf het Bijlmerplein komt een aftakking naar het ING Treasury Centre.
 • Daarnaast leggen we een uitbreiding van het bestaande warmtenet aan. Dit gebeurt vanaf de Hoorneboeg tot aan het huidige ING-gebouw, dat ook wel bekendstaat als het ‘Zandkasteel’.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, zoals aangegeven op het kaartje. We zijn in de week van 17 juni gestart met de tracés aan de Hoorneboeg en het Bijlmerplein (fase B en D). Vanaf begin augustus wordt er gewerkt in het Abcouderpad (fase C en F) en dat ronden we eind september af. Vanaf 19 oktober, in de herfstvakantie, zijn er dan nog afrondende werkzaamheden aan de Hoorneboeg (fase A).

Het project verloopt nagenoeg volgens plan. Uiteraard hebben ook wij te maken gehad met de hitteperiode, waardoor de werkdagen wat korter waren. Daarnaast is het in dit werk altijd lastig om vooraf in te schatten wat er in de grond zit. In een aantal gevallen is gebleken dat het er onder de grond anders uitzag dan op de tekeningen stond. Hierdoor is er toch wat vertraging ontstaan. De komende weken werken wij hard door om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden eind oktober afgerond zijn. Daarom zal er, als dat nodig wordt geacht, ook op zaterdagen gewerkt worden.

Werkzaamheden warmte- en koudenet Amsterdamse Poort 2018
Werkzaamheden warmte- en koudenet Amsterdamse Poort 2018

Bomen

Helaas is het noodzakelijk om in totaal vier bomen te kappen. Twee bomen in de Amsterdamse Poort, één bij het Abcouderpad ter hoogte van Hoogoord en één bij Hoekenrode ter hoogte van het toekomstige uitvaartcentrum. Er komen vijf  bomen voor terug.  Eén bij de afrit van het Zandkasteel en vier bij Hoekenrode.

Vragen over deze werkzaamheden?

Elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur is er een inloopspreekuur in het informatiecentrum aan het Bijlmerplein 147, tegenover Ici Paris XL. Winkeliers informeren we daarnaast via de Chainels-app van Colliers Int. U kunt ons ook e-mailen, het adres is warmtenet@nuon.com

Wist u dat...

 • De koude die straks door de nieuwe leidingen stroomt, ervoor zorgt dat de Ouderkerkerplas  een prima zwemwater is geworden? Dat komt doordat we er extra zuurstof aan toevoegen.

 • Stadsverwarming en stadskoude een stuk milieuvriendelijker zijn dan wanneer iedereen een eigen cv-ketel of airco zou nemen? In Amsterdam Zuidoost scheelt dat bijna de helft  aan CO2-uitstoot.

Interessant artikel?