Schuldhulp

Problemen door schuld? U staat er niet alleen voor.

Wij leveren graag energie aan iedereen. Maar niet iedereen regelt zijn of haar energiezaken even eenvoudig. Een oplopende schuld vraagt om een plan en om actie. Wij denken graag in mogelijkheden en oplossingen.

Nuon Verlicht, onze samenwerking met bewindvoerders

In Nederland staan ruim 300.000 mensen onder gerechtelijk bewind, waarbij bewindvoerders financiële beslissingen nemen voor hun cliënten. Ongeveer een derde van die cliënten heeft problematische schulden. Deze kwetsbare groep heeft vaak moeite met het afsluiten van een energiecontract, omdat zij eerst een waarborgsom moet voldoen. Door slim samen te werken met bewindvoerders bieden wij nu een uitweg met Nuon Verlicht, zo vindt u toch een energieleverancier zonder borg.

We laten u niet in de kou staan.

Het zorgen voor oplossingen heeft vaak haast. In gevallen waarbij mensen zonder energiecontract komen te zitten, is de netbeheerder namelijk verplicht de energietoevoer af te sluiten, met alle gevolgen van dien. Een spoedaansluiting zonder borg via Nuon Verlicht kan zo’n situatie voorkomen. 

Wel of geen waarborgsom?

We hebben in het verleden al geprobeerd om af te zien van waarborgsommen. Zo’n borgsom zorgt bij mensen met financiële problemen juist voor een extra uitdaging. Pas toen bleek dat we onevenredig aantrekkelijk werden voor wanbetalers, voerden wij de waarborgsom energie alsnog in. Dit gebeurde echter met tegenzin, de wens bleef bestaan om een betere oplossing te vinden.

Met Nuon Verlicht bieden we wel een energiecontract zonder waarborgsom aan. Dat kan omdat de bewindvoerder dan gedeeltelijk garant staat.

We helpen, ook als u schulden heeft.

Heeft u hulp nodig, of wilt u een bewindvoerder wijzen op Nuon Verlicht? We helpen u graag verder op Energiecontract zonder borg.

'Schuldig' een aangrijpende documentaire

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Gemiddeld hebben mensen die aankloppen bij de hulpverlening een schuld van €35.000,- maar de kosten voor de samenleving zijn vele malen hoger.  We hebben onlangs meegewerkt aan de documentaire 'Schuldig'. Een documentaire waarin  de problemen van bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord op indringende manier in beeld gebracht werden..

Juist in het voorkomen van problematische schulden kunnen we een rol spelen.

Anne Korthals Altes
Manager Sustainability

We nemen het onderwerp 'schulden' heel serieus

Anne Korthals Altes, manager Sustainability: 'We nemen onze rol in de schuldenproblematiek zeer serieus. Natuurlijk willen we als commerciële organisatie dat achterstallige rekeningen uiteindelijk betaald worden. Tegelijkertijd geloven we erin dat het voorkomen van problematische schulden effectiever en beter is. Voor de mensen met schulden zelf, maar ook voor schuldeisers en de maatschappij in brede zin.'

Documentaire Schuldig

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Nuon werkte mee aan deze indringende documentaire.

Interessant artikel?