We laten u weten wanneer u de Nuon meterstanden aan ons kunt doorgeven

Meterstanden doorgeven? Graag, we berekenen uw echte verbruik.

Hoe beter wij weten wat u verbruikt, hoe kleiner de kans dat u wordt verrast door de jaarafrekening. Daar helpen wij u graag bij. Uw Nuon meterstanden doorgeven? Als het tijd is hoort u dat van ons.

U heeft een slimme meter? Dan is meterstanden doorgeven niet nodig.

Als u een slimme meter heeft, hoort meterstanden opnemen tot het verleden. Uw netbeheerder leest de meterstand op afstand uit en geeft ze daarna aan ons door. Wij sturen u dan ook geen brief of e-mail met de vraag uw meterstand door te geven. Een van de voordelen van een slimme meter. Het kan zijn dat u naast uw slimme meter ook een gewone meter heeft. De standen van uw gewone meter vragen wij nog wel aan u.

Nuon meterstanden voor uw jaarafrekening

Als het tijd is om de meterstanden voor uw jaarafrekening door te geven, hoort u dat van ons. Uw meterstanden doorgeven voor uw jaarafrekening  regelt u makkelijk online.

We raden u aan elk jaar uw standen aan ons door te geven. Want alleen met behulp van uw meterstanden, weten we precies hoeveel gas (warmte) en stroom u werkelijk heeft verbruikt. Uw verbruik verrekenen we vervolgens met de termijnbedragen die we hebben afgesproken. Op de jaarafrekening ziet u dan of u goed zit, moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt.

Hebben wij uw standen niet, dan 'schatten' wij uw verbruik. Dat kan een keer gebeuren. Is dit het geval, dan adviseren wij u deze geschatte standen wel even te controleren. Is er een groot verschil dan kunnen wij dat meteen herstellen. Is er maar een klein verschil, dan verrekenen we dit gewoon bij de volgende jaarafrekening.  

Meterstanden jaarrekening doorgeven

Meterstanden bij verhuizing of als nieuwe klant

Welkom! Fijn dat u voor ons gekozen heeft. Wilt u uw meterstanden opnemen en ze aan ons doorgeven? Wij gebruiken uw standen als beginstand voor het maken van de jaarafrekening.

Bent u verhuisd? Wilt u dan ook de meterstanden doorgeven? We hebben de standen van het nieuwe en oude adres nodig. De nieuwe standen gebruiken we als beginstand. En met de standen van het oude adres maken we uw eindafrekening.

Begin- of eindstanden doorgeven

Wat is het opnamenummer?

Als wij u vragen uw meterstanden aan ons door te geven, ontvangt u ook meteen het opnamenummer. Dit nummer heeft u nodig bij het doorgeven van uw standen. Want zo weten wij van wie deze standen zijn. Naar  meterstanden doorgeven.

Meterstanden doorgeven voor de jaarafrekening

Opnamenummer kwijt?

Wilt u de standen voor de jaarafrekening doorgeven, maar bent u het opnamenummer kwijt? Als het niet anders kan, geef dan de standen met uw klantnummer door. Het klantnummer vindt u op het bankafschrift en in Mijn Nuon.

Hulp bij het aflezen van de meterstand

Om u te helpen, de meest voorkomende meters met uitleg over aflezen.

Uw meterstanden bijhouden geeft inzicht in uw energieverbruik

We begrijpen dat u inzicht wilt in uw energieverbruik. Daar zorgen we voor met Mijn Verbruik.  Meterstanden bijhouden gaat vanzelf als u een slimme meter heeft. En anders vult u ze even zelf in. Zo wordt energie besparen pas echt leuk.

Lees meer over meterstanden bijhouden: 
Mijn Verbruik

Interessant artikel?