Geeft u de meterstanden door, krijgt u van ons de jaarafrekening met uw precieze verbruik.

Hoe beter wij weten wat u verbruikt, hoe kleiner de kans dat u wordt verrast door de jaarafrekening. Daar helpen wij u graag bij. Uw Nuon meterstanden doorgeven? Als het tijd is, geven wij een seintje.

Wilt u elk jaar de Nuon meterstanden doorgeven?

We raden u aan elk jaar uw jaarstanden aan ons door te geven. Want alleen met behulp van uw meterstand, weten we precies hoeveel gas en stroom u werkelijk heeft verbruikt. Uw verbruik verrekenen we vervolgens met de termijnbedragen die we hebben afgesproken. En op de jaarafrekening ziet u dan of u goed zit, moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt.

Hebben wij uw standen niet, dan 'schatten' wij uw verbruik. Dat kan een keer gebeuren en is ook niet erg. Want het volgende jaar berekenen we gewoon opnieuw en trekken het eventuele verschil weer recht.

Jaarstanden doorgeven

Nieuw bij ons, of verhuisd? Dan ontvangen wij graag uw meterstanden

Welkom! Fijn dat u voor ons gekozen heeft. Wilt u uw standen opnemen en de meterstanden doorgeven? Wij gebruiken uw meterstand als beginstand. Deze standen hebben wij nodig voor het maken van de jaarafrekening.

Bent u verhuisd? Wilt u dan ook de meterstanden doorgeven? We hebben de standen van het nieuwe en oude adres nodig. De nieuwe standen gebruiken we als beginstand. En met de standen van het oude adres maken we uw eindafrekening. We verrekenen dan de termijnbedragen met uw stroom- of gasverbruik.

Begin- of eindstanden doorgeven

Heeft u slimme meters?

Als u een slimme meter heeft, hoort meterstanden opnemen tot het verleden. Een van de voordelen van een slimme meter. U hoeft de standen niet aan ons door te geven. Uw netbeheerder leest de meter op afstand uit en geeft ze daarna aan ons door. Wij sturen u dan geen brief of e-mail met de vraag uw meterstanden door te geven. Een van de voordelen van een slimme meter.

Opnamenummer

Als u de meterstanden gaat doorgeven, vragen wij om het ‘opnamenummer’. Dit nummer staat in de begeleidende brief of -mail.

Uw jaarstanden geeft u gewoon met uw klantnummer door. Het klantnummer vindt u op het bankafschrift en in Mijn Nuon

Hulp bij het aflezen van de meterstand

Om u te helpen, de meest voorkomende meters met uitleg over aflezen.

Interessant artikel?