Waarborgsom

Waarborgsom energie

Wordt u klant bij ons? Heel fijn. We vertellen u eerlijk dat we eerst uw betaalgedrag toetsen. En soms vragen we dan een waarborgsom energie. Is een waarborgsom betalen lastig voor u? Kijk dan of een bewindvoerder kan helpen.

Waarborgsom energieleverancier? We vertellen u er meer over.

Gaat u een apparaat huren, kan het zijn dat de verhuurder een borgsom vraagt. Mocht er iets mis gaan, dan heeft de verhuurder een reservepotje. 
Ook energieleveranciers kunnen een waarborg vragen. Als de energierekening niet betaald kan worden, is dit hun reservepotje. 

 

Nuon Verlicht

Via een bewindvoerder een energieaansluiting zonder borg aanvragen.

Wanneer betaalt u borg bij energieleveranciers?

Voordat u klant wordt, toetsen energieleveranciers uw betaalgedrag. Ze bekijken dan of u de energierekening kunt gaan betalen. Dit gebeurt met behulp van een toetsing. Blijkt uit de toets dat er een kans bestaat dat u de energierekening niet (altijd) kunt betalen, vraagt de energieleverancier borg.

Elke leverancier bepaalt zelf welke norm zij hiervoor hanteren. Ook de borg bij energieleveranciers verschilt.

Borg betalen energieleverancier

Voordat u klant bij ons wordt toetsen wij uw betaalgedrag. We bekijken dan of u onze rekeningen kunt gaan betalen. Afhankelijk van de uitkomst van deze toets vragen we wel of geen waarborgsom energie. 

Nuon waarborgsom

Sommige energieleveranciers vragen per product een waarborgsom. Dat doen wij niet. Bij ons betaalt u altijd één vast bedrag: € 350,-
Dit is best een groot bedrag, dat begrijpen we. Het is echter niet mogelijk deze Nuon borg in gedeelten te betalen. Want zodra uw borg betaald is, verwelkomen wij u als klant. 

Borg betalen energieleverancier? Let goed op.

De hoogte van de waarborgsom energie verschilt per energieleverancier. Let u ook goed op of u per product borg betaalt, want dan kan het zijn dat u twee keer borg betaalt; een keer voor gas en een keer voor stroom. Zo kan de borg energie behoorlijk oplopen.

Wanneer krijgt u de waarborgsom energie terug?

Natuurlijk krijgt u de waarborgsom energie terug. Als u een jaar lang uw termijnfacturen op tijd betaalt krijgt u de waarborgsom energie meteen weer terug. Beloofd. Ook betalen we u de helft van de wettelijke rente. Wel zo eerlijk.

Het jaar gaat in vanaf de ingangsdatum van uw contract.

'Als ik alleen stroom wil van Nuon, betaal ik dan alleen een waarborg elektriciteit'

Wij hebben ervoor gekozen één vaste waarborgsom aan te houden. Het is dus niet mogelijk alleen een waarborgsom elektriciteit of gas te betalen. Iedereen betaalt dezelfde waarborgsom. 

'Ik zoek een energieleverancier zonder borg?'

We begrijpen dat het soms lastig kan zijn een borg te betalen. Daarom werken we nauw samen met bewindvoerders. Staat u onder bewindvoering, dan is het mogelijk om via een aangesloten bewindvoerder energie zonder borg aan te vragen.

Interessant artikel?