specificatie jaarafrekening

Informatie over de specificatie. Zo weet u waar u aan toe bent.

De tarievenspecificatie vindt u als pdf bij uw jaar- of eindafrekening in Mijn Nuon.

Wat is een tarievenspecificatie?

De tarievenspecificatie (pdf) is een aanvulling op uw jaar- of eindafrekening. Uw tarieven kunnen namelijk veranderen gedurende het jaar. De hoogte van uw rekening wordt berekend met deze verschillende tarieven. Op de rekening tonen wij vervolgens het gemiddelde tarief. Met deze tarievenspecificatie willen we u meer inzicht geven in welke tarieven zijn gebruikt bij de berekening van uw jaar- of eindafrekening.

Waarom ontvangt u een tarievenspecificatie?

Alle tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Net als uw leveringstarief is het mogelijk dat ook overheidsheffingen en netbeheerkosten veranderen. In de periode waarop uw rekening betrekking heeft kunnen daarom verschillende tarieven gelden. Om uw jaar- of eindafrekening overzichtelijk te houden geven wij niet al deze tarieven weer op uw rekening. U ontvangt deze tarievenspecificatie zodat u alsnog volledig inzicht heeft in de verschillende tarieven.

Hoe is de tarievenspecificatie opgebouwd?

U ziet per product een specificatie van de tarieven:

  • Allereerst ziet u de meterstanden en het bijbehorende verbruik dat wij hebben gebruikt om de kosten van uw energienota te berekenen. Per periode dat er een bepaald tarief geldt, worden de meterstanden opnieuw opgenomen of geschat.
  • Vervolgens ziet u hoe de variabele kosten van betreffende product zijn gebouwd. U betaalt deze variabele kosten op basis van de hoeveelheid afgenomen energie. Het bedrag onder aan de streep ziet u ook terug op uw jaarafrekening. In de twee tabellen die hierna volgen, worden de tarieven verder gespecificeerd: 
    • De variabele tarieven worden opgebouwd uit meerdere componenten van het tarief. In de tabel onder het kopje ‘Specificatie variabele kosten’ vindt u een opbouw van ieder component.
    • In het kopje ‘Specificatie overheidsheffingen’ kunt u terugvinden hoe de verschillende heffingen van de variabele kosten worden opgebouwd. 
  • Tot slot tonen wij u hoe de vaste kosten zijn opgebouwd. Deze vaste kosten betaalt u per dag.

Uitleg over de meterstanden

Heeft u een slimme meter dan lezen wij precies op de dag van de tariefswijziging uw meterstanden uit. Zo zorgen wij ervoor dat uw verbruik altijd wordt berekend tegen het juiste tarief.

Nog geen slimme meter? Dan schatten wij de meterstanden op basis van het verbruik dat wij van u weten en de weersomstandigheden. Als u wilt dat wij uw werkelijke meterstanden gebruiken, kunt u ze zelf opnemen op de datum van de tariefwissel en ze dan aan ons doorgeven. 

De jaarafrekening

Samen zorgen we voor een jaarafrekening zonder verrassingen.

Interessant artikel?