4 oorzaken voor een hoge jaarrekening

We begrijpen dat een hoge jaarafrekening een flinke tegenvaller is. We laten u hier mogelijke oorzaken zien. Heeft u toch nog vragen, dan helpen we u graag.

1. Na een verhuizing verbruikt u soms meer

 • Mogelijk nam uw energieverbruik toe omdat u nu in een groter of minder geïsoleerd huis woont. Als uw termijnbedrag ongeveer hetzelfde was als vóór de verhuizing, kan het zijn dat u moet bijbetalen.
 • Gelukkig baseren we uw nieuwe termijnbedrag op uw jaarafrekening op het energieverbruik in uw nieuwe huis. Is uw verbruik het komende jaar ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, dan hoeft u waarschijnlijk niet of nauwelijks bij te betalen op de komende jaarafrekening.
 • In Mijn Nuon kiest u zelf een termijnbedrag dat bij u past.

2. Nieuwe klanten kennen we nog niet zo goed

We zijn blij dat u een nieuwe klant bij ons bent, maar begrijpen dat u schrikt van een hoge jaarrekening. We leggen u graag uit hoe dat kan.

 • Bij nieuwe klanten hebben we geen inzicht in het verbruik. Daarom baseren we uw termijnbedrag op een gemiddeld energieverbruik. Verbruikt u meer dan gemiddeld? Dan was uw termijnbedrag te laag voor uw werkelijke verbruik.
 • Gelukkig kunnen we uw nieuwe termijnbedrag nu baseren op uw werkelijke verbruik van het afgelopen jaar. Het termijnbedrag past daarmee beter bij uw verbruik.
 • In Mijn Nuon kiest u zelf een termijnbedrag dat bij uw situatie past.

Bepaal zelf uw termijnbedrag

Altijd grip op uw jaarrekening?

Met uw meterstanden bij de hand, checkt u snel of uw termijnbedrag nog bij uw situatie past. Zo niet, dan kiest u eenvoudig een bedrag dat wel past.

3. U verbruikte meer energie dan vorig jaar

De betaalde termijnbedragen waren dan te laag omdat u meer energie heeft verbruikt dan vooraf ingeschat. Een hoger energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Gezinsuitbreiding
 • Thuiswerken
 • Verbouwing
 • Koude of lange winter
 • Apparaten die veel energie verbruiken

Tips om energie te besparen

4. Wij hadden geen recente meterstanden van u

Helaas kan dit betekenen dat uw jaarrekening tegenvalt. We bepalen uw verbruik namelijk op basis van de begin- en eindmeterstanden van de periode van de jaarafrekening.

 • Als u de standen niet doorgeeft, dan maken we een schatting van uw verbruik. Dit ziet u aan de * achter de standen op uw jaarafrekening.
 • De schatting baseren we op het historisch verbruik op uw adres en weersvoorspellingen. Grote kans dus dat de geschatte standen niet veel afwijken van uw werkelijke standen.

Kijk of u in aanmerking komt voor een aanpassing van de jaarafrekening. Is het verschil tussen de werkelijke en de geschatte meterstanden op de jaarafrekening erg groot?

Doe de check

Is betalen moeilijk?

Dit kan helaas iedereen overkomen. Het is belangrijk dat u snel actie onderneemt. Wij helpen u graag verder.

Inzicht in uw gasverbruik

Houd grip op uw gasverbruik. We helpen u graag.

Interessant artikel?