Zo berekenen we uw jaarverbruik

Uw termijnbedrag bepalen we op basis van een verwachting van uw jaarlijkse energieverbruik. Wilt u weten hoe we dit berekenen? Dat laten we u graag zien.

We rekenen met de informatie die we al hebben

Hoe meer informatie we hebben over uw energieverbruik in het verleden, hoe beter we uw toekomstige verbruik kunnen berekenen. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Eerst bekijken we of uw standaard jaarverbruik bij ons bekend is. Is dat niet zo, dan gebruiken we het jaarverbruik van de laatste jaarafrekening. Als we ook dat niet weten, kijken we naar het jaarverbruik van vergelijkbare huishoudens, en zo verder. We houden de volgende volgorde aan:

 1. Standaard jaarverbruik
 2. Jaarverbruik laatste jaarafrekening
 3. Jaarverbruik vergelijkbare huishoudens, op basis van soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners
 4. Gemiddeld jaarverbruik, als soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners niet bekend is:
  • Gas: 1700,5 m3
  • Stroom: 3884,5 kWh
  • Warmte: 45,478 GJ
  • Tapwater: 37,8 m3

Voor teruglevering van stroom wordt geen berekening (schatting) gemaakt.

De invloed van het weer op uw jaarverbruik

Gas, warmte en stroom

Voor de producten gas en warmte moet minimaal 50% van de (verwachte) graaddagen vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. Voor het product stroom moet minimaal 50% van de elektradagen vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn.

 • Is dit niet het geval dan vullen we het bekende verbruik van de meterstanden aan met het jaarverbruik in de volgorde zoals hierboven beschreven.
 • Is dit wel zo, dan vullen we dit bekende verbruik aan met geschat verbruik op basis van deze bekende standen. Het verbruik wordt geschat en over het jaar verdeeld door middel van de zogenaamde graaddagen-methode.

Tapwater

Het product tapwater werkt niet met graaddagen of elektradagen. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van tapwater, dan wordt dit verbruik gedeeld door het aantal dagen in die opnameperiode en vervolgens vermeningvuldigd met het aantal dagen in het jaar.

Teruglevering van stroom

Teruglevering van stroom heeft een eigen curve voor opwekking. In augustus is er normaal gesproken meer zon dan in december. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van teruglevering, dan wordt de teruglevering in deze periode gedeeld door de opwekfactor van die periode en vervolgens vermenigvuldigd met de opwekfactor van het gehele jaar om tot een jaarverbruik te komen. Het werkelijke verbruik van de meterstanden wordt dan dus aangevuld met de berekende verwachting.

Meld u aan voor Mijn Nuon

Altijd toegang tot uw persoonlijke gegevens. Eenvoudig uw wijzigingen doorvoeren.

Interessant artikel?