Recht van Bezwaar

Laat het ons weten, dan zorgen we ervoor. Beloofd.

Recht van Bezwaar tegen direct marketing en profilering

U heeft het recht aan te geven dat u geen commerciële informatie van  Nuon wilt ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om aan te geven of wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken voor profilering.

Recht van Bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht om aan te geven dat u geen commerciële informatie van ons wilt ontvangen over producten en diensten. Laat het ons weten: Recht van Bezwaar tegen direct marketing 

Recht van Bezwaar tegen profilering voor commerciële doeleinden

Wij informeren u over producten en diensten die relevant zijn voor u. Met behulp van data analyse kunnen we u aanbiedingen doen die bij u passen.

Wij weten welk energiecontract u heeft en wat uw verbruik is. Wij kunnen op basis van deze gegevens bij bijvoorbeeld het aflopen van uw energiecontract een passend nieuw aanbod doen. Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken? Laat het ons weten: Recht van Bezwaar tegen profilering.

Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie.

Bel-me-niet Register l Postfilter.nl

Wilt u reclame boodschappen van andere bedrijven blokkeren? Meld u dan aan bij het bel-me-niet-register en/of bij Postfilter.nl.

Telefonisch contact blokkeren: Bel-me-niet Register
Geen post meer ontvangen: Postfilter.nl

Aanmelden Mijn Nuon

Meld u aan voor Mijn Nuon

Altijd toegang tot uw persoonlijke gegevens. Eenvoudig uw wijzigingen doorvoeren.

Interessant artikel?