Waarom ventileren

De Nuon ventilatiewarmtepomp vervangt de bestaande woonhuisventilator. Wat we merken in de pilot is dat veel mensen hun ventilatiesysteem niet helemaal goed gebruiken. Een veelgehoorde opmerking is dat het systeem veel geluid maakt en men het daarom altijd op de laagste stand heeft staan of soms zelfs helemaal uitzet door de stekker eruit te trekken. Ook zijn er veel mensen die de luchtroosters in de ramen dicht zetten omdat ze last hebben van tocht. Dit zijn ook voor u vast herkenbare klachten. Zeker de wat oudere ventilatiesystemen zijn vrij luidruchtig en tocht vindt niemand prettig. Toch is dat soms vervelende ventilatiesysteem wel aangebracht met een zeer goede reden: uw gezondheid.

Buiten gezonder dan binnen

Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Het is dus wel zo fijn als het binnen gezond is. Maar is dat zo…

In vele Nederlandse woningen is de luchtkwaliteit slecht. Huizen worden steeds beter geïsoleerd. Dat is goed voor het milieu en goed voor de energierekening. Maar helaas zijn deze energiezuinige woningen vaak minder goed voor uw gezondheid. De luchtkwaliteit is er zelfs 2 tot 5 keer ongezonder dan de buitenlucht.

Allerlei stoffen die in de woning vrijkomen, zoals vocht, schimmels, CO2, fijnstof, rook, formaldehyde en het radioactieve radon, kunnen zich ophopen tot ongezonde concentraties.. Uiteindelijk kunnen deze stoffen uw gezondheid ernstig schaden door het veroorzaken of versterken van aandoeningen zoals astma, allergieën, eczeem, luchtwegklachten, hoofdpijn, concentratieverlies tot en met kanker.

Om bovenstaande narigheid te helpen voorkomen, is uw woning uitgerust met een ventilatiesysteem. 

Raamroosters en de 3-standen schakelaar

De meest eenvoudige manier om een gezond binnenklimaat te krijgen is ventileren. Door de lucht in uw woning goed en continue te verversen met de – meestal – schonere buitenlucht, creëert u een gezond binnenklimaat. Ook al weet bijna iedereen dat ventileren belangrijk is, weten we vaak niet hoe we goed ventileren. Reden dus om u eens mee te nemen door de mogelijkheden van uw ventilatiesysteem.

Omdat u zich heeft ingeschreven voor de Nuon ventilatiewarmtepomp, heeft u waarschijnlijk een Type-C ventilatiesysteem. Dit systeem bestaat uit 3 belangrijke elementen:

  1. Roosters in de ramen voor de toevoer van verse buitenlucht in alle ruimtes
  2. Een mechanische ventilator – de woonhuisventilator – voor de afvoer van de “vuile” lucht uit uw huis via de zogenaamde natte ruimtes: keuken, badkamer en toilet
  3. Een 3-standen schakelaar om het systeem te bedienen

De onderdelen van het ventilatiesysteem kunnen niet los van elkaar functioneren. Het heeft dus geen zin om de woonhuisventilator aan te zetten als de raamroosters dicht zijn. En net zo min heeft het veel zin de roosters open te zetten als de ventilator uit staat.

Goed gebruik van de drie-standen schakelaar

U bedient uw ventilatiesysteem met de drie-standen schakelaar. Gebruik deze als volgt:

I.   Spaarstand
Zet de ventilator alleen op stand I als u niet thuis bent of op vakantie bent. Eventueel kunt u ’s nachts de schakelaar ook op stand I zetten.

II.  Normale stand
Als u thuis bent zet u de ventilator op stand II. Dit is dus de stand waarop de ventilator meestal draait.

III. Hoge stand
Zet de ventilator op de hoogste stand tijdens het koken, douchen, verven, als er veel was te drogen hangt, of als er veel gasten zijn. Laat de ventilator nog ongeveer 20 minuten doorlopen op deze stand na het koken of douchen.

Zet de ventilator nooit uit!

Goed gebruik van de roosters en afzuigventielen

Sluit de ventilatieroosters niet af.

Staat de wind op een rooster, of is het koud zet hem dan half dicht.

Reinig de roosters en ventielen (in het plafond) elke drie maanden met de stofzuiger en een mild sopje.
Pas op bij het reinigen van de ventielen: de dop in het midden van het ventiel mag niet draaien omdat dan de hoeveelheid lucht die wordt afgezogen veranderd.

Gezond en Groen met de Nuon ventilatiewarmtepomp

Juist gebruik van uw ventilatiesysteem is goed voor uw gezondheid maar slecht voor het milieu. U blaast immers warme lucht uw woning uit, pure energieverspilling. Met de ventilatiewarmtepomp halen we de warmte uit de afvoerlucht en voegen de warmte toe aan het CV-systeem. Zo herbruikt u de warmte uit het ventilatiesysteem om de woning te verwarmen. Gezond en Groen!

De ventilatieluchtwarmtepomp komt op de plaats van de huidige woonhuisventilator. U bedient de ventilator in de ventilatiewarmtepomp op precies dezelfde manier als uw huidige woonhuisventilator, dus er veranderd op dat vlak helemaal niets.
Omdat de ventilator in de ventilatiewarmtepomp is uitgerust met een stille gelijkstroommotor en de meeste woonhuisventilatoren nog een luidruchtige wisselstroommotor bevatten, is het waarschijnlijk dat u uw ventilatiesysteem minder hoort.

Op het moment dat uw thermostaat de CV-ketel het sein geeft aan te gaan, komt de warmtepomp in actie en haalt de warmte uit uw afvoerlucht en voegt deze toe aan het CV-systeem. Als blijkt dat de warmtepomp niet snel genoeg de benodigde warmte kan leveren aan het CV-systeem, zal de ventilator sneller gaan draaien. Dit zult u dus mogelijk merken in de ruimtes waar de ventielen hangen. In de regel schakelt de warmtepomp niet verder dan stand 2.

Heel veel minder CO2 uitstoot

Een klein rekenvoorbeeldje

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 1.500 m3 aardgas en 3.300kWh elektriciteit per jaar (bron: milieucentraal.nl).

Stel dat er nu een grijs contract is, dan wordt bij bovenstaande volumes per jaar ongeveer 4.500kg C02 uitgestoten. Bij een groen contract (wind, water, zon) is dat ongeveer 2.800kg C02 (bron: co2emissiefactoren.nl)

Stel nu dat er een Nuon ventilatiewarmtepomp wordt gebruikt en een groen contract.
De ventilatiewarmtepomp kan ongeveer 1000 vollasturen per jaar maken met een gemiddelde efficiency van 4. Het elektraverbruik neemt dat toe met 1.600kWh tot 4.900kWh. Het gasverbruik neemt af met 670m3 tot 830 m3. De totale uitstoot wordt dan 1.500kg C02, een afname van maar liefst 66%! ten opzichte van daarvoor (en nog steeds 45% minder als er al een groen contract was).

Let op: dit is natuurlijk maar een voorbeeld, de werkelijke CO2 afname zal per geval verschillen. Maar ook in situaties waarin de warmtepomp minder draaiuren maakt of iets minder efficiënt is, zal de CO2 afname aanzienlijk zijn.

Omdat de ventilatiewarmtepomp de warme lucht in uw woning herbruikt, gaat u minder gas gebruiken voor de verwarming van de woning. De afname van het gasverbruik kan oplopen 40%. Daartegenover staat wel een toename van het elektraverbruik. Onder aan de streep zal doorgaans de energierekening afnemen.

De grootste winnaar is echter het klimaat. Want door de toepassing van de warmtepomp zal de C02 uitstoot van uw woning sterk afnemen. Immers, het grootste deel van uw energieverbruik en dus ook uw C02 uitstoot, zit in het verwarmen van uw woning en precies daar gaat de ventilatiewarmtepomp flink besparen.

Kortom, de Nuon ventilatiewarmtepomp zorgt direct voor een gezond binnenklimaat én draagt fors bij aan het buitenklimaat 

Wat veroorzaakt een ongezond binnenklimaat?

Als u de tips hierboven goed opvolgt, dan zal uw binnenklimaat behoorlijk verbeteren. Toch is het wel goed om te weten welke problemen en stoffen er zijn die uw binnenklimaat verslechten. Zo kunt u wellicht voorkomen dat deze stoffen in uw woning terecht komen.

Van een aantal stoffen en problemen in het binnenmilieu is op basis van onderzoek door het RIVM bekend wat de gezondheidsgevolgen zijn en hoe vaak zij voorkomen in Nederlandse woningen: