Tarieven voor stadsverwarming

Voor energie wil je een eerlijke prijs betalen. Daarom horen onze tarieven voor stadsverwarming tot de laagste van Nederland, en zijn ze lager dan de maximumprijs die de overheid bepaalt. We leggen u graag uit waar deze prijs uit bestaat, zodat u weet waar u aan toe bent.

5 vragen over de tarieven van Nuon Stadswarmte in 2018

Met ingang van 1 januari zijn de warmtetarieven gewijzigd. Daarover informeren wij u persoonlijk. Hieronder geven we u in 5 vragen extra uitleg over de tariefwijziging.

1. Waarom stijgt het variabele tarief van warmte (de GJ-prijs)?

De gasprijs gaat omhoog, en daardoor stijgt ook de prijs van een gigajoule (GJ) warmte. De prijs van stadswarmte is altijd in lijn met die van gas. Dat komt omdat voor stadsverwarming vanaf het begin landelijk is afgesproken dat klanten met stadswarmte hetzelfde betalen als voor gas met een cv-ketel. Sinds 2014 is dit vastgelegd in de Warmtewet.

2. De warmteprijs van Nuon stijgt nu minder hard dan de gasprijs. Hoe kan dat?

Dat klopt. De verhoging van de variabele gasprijs inclusief de heffingen van de overheid hebben wij maar voor de helft meegenomen in onze warmteprijs. Want we begrijpen dat de kosten van energie hoog zijn voor onze klanten en helpen graag waar het kan. Daarom hebben we besloten dit jaar maar een deel van de stijgende gasprijs door te berekenen aan onze klanten.

3. Hoe zit het met de ACM? Die bepalen toch de prijs? Waarom is de prijs van Nuon lager?

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) bepaalt inderdaad het maximumtarief voor warmte. Sommige warmtebedrijven bereken die maximumprijs door aan hun klanten. Wij doen het anders en houden de kosten voor de klant zo laag mogelijk. Ons tarief per GJ is daarom nu al voor het derde jaar duidelijk lager dan het maximumtarief (€ 22,94 in plaats van € 24,05).

4. Het vastrecht van warmte blijft bij Nuon hetzelfde als in 2017. Hoe kan dat?

We horen van onze klanten dat ze vooral het vastrecht, de vaste kosten, hoog vinden. Vorig jaar hebben we daarom deze vaste kosten voor de meeste klanten verlaagd en we houden ze dit jaar gelijk. We kunnen dit omdat we de laatste jaren steeds meer woningen en bedrijven op ons warmtenet hebben aangesloten. De kosten van het warmtenet worden zo door meer mensen gedeeld. Ons vastrecht is lager dan het maximumtarief van de ACM.

5. Is Nuon de goedkoopste warmteleverancier van Nederland?

Nog niet alle tarieven van alle warmteleveranciers zijn bekend. Wél weten we dat we tot de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland behoren. In vergelijking met het tarief dat de ACM heeft bepaald zijn onze klanten met stadswarmte jaarlijks € 110 goedkoper uit, bij een gemiddeld huishoudelijk verbruik van 35 GJ.

Aanmelden Mijn Nuon

Bekijk uw persoonlijke tarief in Mijn Nuon

Uw persoonlijke tarief vindt u in Mijn Nuon. Daar vindt u ook uw stroomtarief als u stroom van ons afneemt.

Zo zijn de kosten voor stadsverwarming opgebouwd

Uw tarief voor stadsverwarming is opgebouwd uit variabele en vaste leveringskosten. Is stadswarmte duurder dan gas? Als je alles meetelt niet. In deze video leggen we dat aan u uit.

Variabele leveringskosten voor warmte

Variabele leveringskosten zijn de kosten voor het verbruik van stadswarming. De hoeveelheid stadsverwarming die u gebruikt wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ komt overeen met 35,2 m³ aardgas. Per GJ betaalt u € 22,94 (tarief per 1 januari 2018).

Op de factuur ziet u deze kosten terug als Warmte (per GJ). Dit is voor de verwarming van uw huis en in de meeste gevallen ook voor het verwarmen van uw kraanwater.

Vaste leveringskosten voor warmte

Voor de vaste leveringskosten maakt het niet uit hoeveel warmte u verbruikt. Deze vaste kosten bestaan uit drie delen. Bij ons krijgt u een korting op het totaal van de vaste leveringskosten. Ook onze vaste leveringskosten behoren hiermee tot de laagste van Nederland.

  • Vaste leveringskosten voor het warmtenetwerk Dit zijn de vaste leveringskosten voor het beheer en onderhoud van het warmtenetwerk inclusief 24‑uurs storingsdienst. U betaalt hiervoor nooit meer dan de maximumprijs van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM noemt dit het gebruiksonafhankelijke tarief. Op uw factuur is dit een onderdeel van uw vaste leveringskosten.
  • Meetkosten Dit zijn de vaste leveringskosten voor onderhoud en vervanging van de meter en het opnemen en verwerken van de meterstanden. U betaalt hiervoor nooit meer dan de maximumprijs van de ACM. Op uw factuur zijn de meetkosten een onderdeel van uw vaste leveringskosten.
  • Kosten voor de afleverset Dit zijn de vaste leveringskosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de afleverset in uw woning. De afleverset staat meestal in de meterkast en brengt de warmte van het warmtenet veilig over naar uw binneninstallatie voor verwarming en warm water (maar soms gaat warm water via een apart netwerk). Voor warm water heeft u standaard comfort-warmwaterklasse 3 of 4; voor een hoger CW-label (5 of 6) betaalt u hogere vaste leveringskosten.

Profiteer van Nuon Blijven Loont

Heeft u stadswarmte én stroom van Nuon? Meld u dan aan voor Nuon Blijven Loont en ontvang direct korting op de variabele leveringstarieven van stroom, oplopend tot 25%.

Heeft u apart warm tapwater?

Stadswarmte maakt ook uw water in douche en keuken warm. In sommige wijken met stadswarmte ligt een apart warmwaternetwerk. Het warme water wordt dan apart geleverd en gemeten. Is dat in uw wijk ook zo, dan staat tapwater apart vermeld op uw factuur. Deze kosten bestaan uit vier delen:

  • Warmte voor warm tapwater (per m3) Dit is de warmte die nodig is om uw kraanwater op te warmen. Voor het verwarmen van het koude leidingwater rekenen wij 0,20934 GJ door. De prijs per m³ komt daarmee op 0,20934 x € 22,94 = € 4,80
  • Koud tapwater (per m3) Dit is de hoeveelheid water die u als warm water verbruikt. Wij kopen dit water in bij het waterleidingbedrijf bij u in de regio, en leveren dat via een apart warmwaternetwerk aan u.
  • Vaste kosten tapwater Dit zijn de vaste kosten voor het beheer en onderhoud van het warmwaternetwerk tot en met de afleverset in uw woning. Standaard heeft u voor warm water comfortklasse 3 of 4; voor een hoger CW-label (5 of 6) betaalt u hogere vaste kosten. Op de factuur ziet u dit terug als Vaste leveringskosten warmtapwater.
  • Waterbelasting tapwater (per m3) De belasting op het gebruik van drinkwater. Dit dragen wij af aan de overheid.

De Warmtewet als extra bescherming

De Warmtewet biedt iedereen die stadswarmte heeft extra bescherming. In de wet staan afspraken over een betrouwbare levering, redelijke prijs en goede service.

Interessant artikel?