Regiotoeslag gas

Als het om gas gaat, speelt de regio waar u woont of waar uw bedrijf staat mee in de prijs. Bekijk in welke regio u woont of werkt en wat dit voor uw regiotoeslag gas betekent. Daarnaast kijken we ook naar de capaciteit van uw gasaansluiting en uw verbruik.

Gasregiotoeslag uitgelegd

Uw woonplaats of bedrijf en de regiotoeslag gas

In Groningen kopen wij aardgas in, dit is de plek waar aardgas wordt gewonnen. Hoe groter de afstand tussen uw regio en Groningen, hoe hoger de toeslag. De postcode van uw woonplaats of bedrijf bepaalt uw regio en dus de regiotoeslag gas. Het kaartje geeft aan in welke gasregio u hoort.

Regiokaart gas

Wanneer heeft u gasprofiel 1 of gasprofiel 2?

  • Gasprofiel 1 (G1): bij een verbruik tot en met 5.000 m³ per jaar en een gasmeter kleiner dan of gelijk aan G6.
  • Gasprofiel 2 (G2): bij een verbruik groter dan 5.000 m³ per jaar of een gasmeter groter dan G6.

Regiotoeslag gas vanaf 1 januari 2016

De prijzen voor de regiotoeslag gas voor de vaste en variabele prijzen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Regio Gasprofiel 1 incl. btw Gasprofiel 1 excl. btw Gasprofiel 2 incl. btwGasprofiel 1 excl. btw
A € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
B € 0,0008 € 0,0007 € 0,0008 € 0,0007
C € 0,0039 € 0,0032 € 0,0035 € 0,0029
D € 0,0079 € 0,0065 € 0,0067 € 0,0055
E € 0,0063 € 0,0052 0,0058 € 0,0048
F € 0,0090 € 0,0074 € 0,0075 € 0,0062
G € 0,0113 € 0,0093 € 0,0093 € 0,0077
H € 0,0134 € 0,0111 € 0,0110 € 0,0091
I € 0,0132 € 0,0109 € 0,0108 € 0,0089
J € 0,0198 € 0,0164 € 0,0163 € 0,0135

Overheidsheffingen:
Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Het tarief per 1 januari 2017 staat op: www.nuon.nl/overheidsheffingen. Bij een kWh-verbruik hoger dan 10.000 kWh gelden andere tarieven. Meer informatie over deze overheidsheffingen kunt u vinden op www.nuon.nl/overheidsheffingen.

Netbeheerkosten:
Het tarief per 1 januari 2017 staat op: www.nuon.nl/netbeheerder.

Interessant artikel?