Regiotoeslag gas

Als het om gas gaat, speelt de regio waar u woont of waar uw bedrijf staat mee in de prijs. Bekijk in welke regio u woont of werkt en wat dit voor uw regiotoeslag gas betekent. Daarnaast kijken we ook naar de capaciteit van uw gasaansluiting en uw verbruik.

Regiotoeslag gas uitgelegd

Uw woonplaats of bedrijf en de regiotoeslag gas

De variabele leveringskosten voor gas verschillen per regio. Op het gastarief per m3 wordt een toeslag berekend. De regionale netbeheerder bepaalt het gasprofiel op basis van de capaciteit van uw aansluiting en het geregistreerde verbruik. 

Verhuist u naar een andere regio, dan wordt uw regiotoeslag gas aangepast.

Regiokaart gas

 

Interessant artikel?