Aanvraag publieke laadpaal

Provincie Noord-Brabant en Limburg

Gegevens over uw auto

Dit document dient ondertekend te zijn (tenzij het een kentekenbewijs betreft) en op naam van de berijder te staan. 
Nuon neemt uitsluitend plaatsingsverzoeken in behandeling die zijn ingediend door de berijder zelf.

U kunt de volgende bestandstypen toevoegen: jpg, jpeg, png en pdf. De maximale grootte van een bestand is 7 MB.


 Locatie laadpunt

Vul hier de gegevens in van het adres waar u een laadpunt wilt aanvragen


 

Tijdsslot

Algemene voorwaarden

  • U bezit een volledig elektrisch personen - of bedrijfsvoertuig met vier wielen (of meer) voorzien van een Europese typegoedkeuring of een Plug-in hybride motorvoertuig met vier wielen (of meer) en een maximum snelheid heeft van ten minste 60 km/h en tevens is voorzien van een Europese typegoedkeuring.
  • U woont of werkt in de gemeente waarvoor u een plaatsingsverzoek indient.
  • U beschikt niet over de mogelijkheid om uw voertuig op privé terrein op te laden.
  • Voor de precieze locatie wordt onder meer gekeken naar de technische haalbaarheid, zichtbaarheid en de ligging ten opzichte van de andere punten.
  • Indiener gaat akkoord met het gegeven dat laadgegevens (geanonimiseerde data ) worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, uitgevoerd in opdracht van-, of met toestemming uw gemeente.
  • Per elektrisch voertuig  kan maximaal één uitbreidingsverzoek worden ingediend in combinatie met het aanvraagadres.