Waarom is mijn nieuwe meterstand lager dan de vorige stand?

Meterstand is lager dan de vorige stand?

Een lagere meterstand kan veroorzaakt worden doordat u:

  • een nieuwe meter heeft gekregen

  • een meter heeft die weer opĀ 0 staat en begonnenĀ is met tellen

  • energie teruglevert, bijvoorbeeld met zonnepanelen

Is uw vraag niet beantwoord?