bottom navigationProject Noorderwarmte-Westpoort-werkzaamhedenNuon en AEB Amsterdam werken samen aan een warmtetransportleiding Noorderwarmte voor Amsterdam Noord.Werkzaamheden in Westpoortnl

Werkzaamheden in Westpoort

Header Werkzaamheden

Werkzaamheden in Westpoort

Nuon en AEB Amsterdam leggen een nieuw warmtetransportnet ‘Noorderwarmte’ aan van AEB Amsterdam naar IJdoornlaan in Amsterdam Noord. A. Hak Leidingbouw legt voor Nuon dit warmtenet onder andere in Westpoort aan. Wilt u weten waar in de komende periode werkzaamheden zijn?

Kwadrantweg afgesloten in weekend van 3 - 5 juni 2016


Omschrijving tracé

Op de Kwadrantweg wordt gewerkt aan de aanleg van de warmtetransportleidingen.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 3 tot 5 juni.

Wat merkt u?

De Kwadrantweg is voor alle verkeer afgesloten. Bij HKS Metals is een calamiteitenroute ingesteld.  Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

Update werkzaamheden Sardiniëweg kruising Corsicaweg


Omschrijving tracé

Op de kruising Sardiniëweg/ Corsicaweg wordt gewerkt aan de aanleg van de warmtetransportleidingen.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden duren tot eind juli 2016.

Wat merkt u?

Voor de aanleg van de warmtetransportleiding wordt een sleuf met een breedte van circa 3 meter gegraven.

Voor de uitvoering wordt onder andere gebruik gemaakt van graafmachines, vrachtwagens en ander materieel. Daarnaast rijdt er extra transportverkeer om materiaal aan- en af te voeren. De Rhodosweg is toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

Update werkzaamheden Westerhoofd


Omschrijving tracé

Op het Westerhoofd zijn de warmtetransportleidingen aangelegd.

Planning werkzaamheden

Het Westerhoofd wordt geasfalteerd en is vanaf 3 juni 2016 weer open.

Update werkzaamheden Radarweg

Radarweg
Omschrijving tracé

Op de Radarweg zijn de warmtetransportleidingen aangelegd.

Planning werkzaamheden

De Radarweg is vanaf 3 juni 2016 weer open voor verkeer.

Update werkzaamheden Sardiniëweg

afbeelding_sarinieweg
Omschrijving tracé

Op de Sardiniëweg zijn de warmtetransportleidingen aangelegd.

Planning werkzaamheden

Tot eind juni 2016 wordt geasfalteerd.

Contact

e-mail noorderwarmte@nuon.com