Route project Noorderwarmte

Waar loopt het warmtenet?

Het leidingtracé is 16 km lang vanaf AEB Amsterdam tot aan IJdoornlaan in Amsterdam Noord. Het is een gesloten systeem met een aanvoer- en een retourleiding, dit betekent dat we twee leidingen aanleggen.