veiligheid project Noorderwarmte

Wat doet Nuon om de transportleidingen veilig te stellen?

De transportleidingen (1 aanvoer- en 1 retourleiding) worden naast elkaar op een (dekking) diepte van 1 meter in de grond gelegd. De leidingen worden aangemeld bij het KLIC-systeem, zodat alle ‘gravers’ op de hoogte kunnen zijn van de ligging van de leidingen. Indien van toepassing worden zogenaamde ‘zinkerborden’ geplaatst. De transportleidingen worden continu gemonitord.