Project Noorderwarmte gereed

Wanneer is het klaar?

De realisatie van het warmtetransportnet staat gepland in de periode augustus 2015 tot augustus 2016. De in bedrijfstelling van dit warmtetransportnet is voorzien najaar 2016. In de winter van 2016/ 2017 krijgen de huishoudens in Amsterdam Noord schone warmte vanuit AEB Amsterdam.