Stadswarmte milieuvriendelijk

Waarom is stadswarmte milieuvriendelijk?

Het warmtenet levert tot 70-80 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Amsterdam om in 2040 230.000 woningen op warmte aangesloten te hebben. Uitbreiding van het warmtenetwerk is één van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’.