Opbrengst van zonnepanelen voor het MKB

Zonnepanelen

Opbrengst van zonnepanelen

Hoe werkt een zonnepaneel?

Met zonnepanelen wordt zonlicht direct in elektriciteit omgezet. Dit noemen we het fotovoltaïsch effect. De officiële benaming voor een zonnepaneel is kortweg PV-paneel (naar het Engelse ‘PhotoVoltaic’).

Een PV-paneel bestaat uit allemaal kleine zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Elke zonnecel is opgebouwd uit flinterdunne laagjes halfgeleidend materiaal. Door zonlicht wordt tussen die laagjes zonne-energie opgewekt, die via een omvormer wordt doorgegeven aan het elektriciteitsnet.

Wat is de opbrengst van mijn zonnepanelen?

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dat is het vermogen dat een zonnepaneel maximaal levert onder optimale en gestandaardiseerde weersomstandigheden (25°C bij 1000W/m2 lichtintensiteit).

In Nederland gaan we er vanuit dat een zonnepaneel ongeveer 850 tot 900 uren per jaar op vol vermogen werkt. We noemen dit vollast-uren. De zonnepanelen van Nuon hebben een vermogen van 250 Wattpiek. Eén paneel levert dus ongeveer 210 kWh per jaar bij Nederlandse omstandigheden en bij ideale plaatsing.

De opbrengst is wel afhankelijk van een aantal factoren:

De hellingshoek van uw dak

Een zonnepaneel in Nederland levert de hoogste opbrengst wanneer het een hellingshoek van 30-40° heeft, de ideale hellingshoek.

Als de hellingshoek ongeveer 20° is, wordt de opbrengst van uw zonnepanelen ongeveer 10% minder. Dat zelfde geldt als de hellingshoek ongeveer 50° is: dan is de opbrengst van uw zonnepanelen ook ongeveer 10% lager dan in het ideale geval.

De plaatsing ten opzichte van het zuiden

De opbrengst van uw zonnepanelen is optimaal wanneer ze gericht zijn op het zuiden. Als uw zonnepanelen gericht zijn op het zuid-oosten of zuid-westen is de opbrengst ongeveer 10% lager. Zijn uw zonnepanelen gericht op het oosten of westen, dan brengen ze ongeveer 20% minder op dan in de ideale situatie.

Zoninstraling en schaduw

De hoeveelheid zonlicht die op uw panelen valt bepaalt in belangrijke mate de opbrengst. Volle zonneschijn levert natuurlijk het meeste op, maar ook als het bewolkt is werkt een zonnepaneel.

Als er schaduw van bijvoorbeeld bomen of omliggende gebouwen op een zonnepaneel valt, loopt het rendement terug. Hetzelfde gebeurt als het zonnepaneel in serie verbonden is met andere zonnepanelen. Het is dus belangrijk om rekening te houden met schaduwval. 

CO2-besparing door zonnepanelen

Als u 1 kWh zonnestroom opwekt, komt er 0,62 kg minder CO2 in de atmosfeer. Een paneel van 250Wp levert ongeveer 210kWh per jaar op. Daarmee voorkomt u dus uitstoot van ruim 130 kg CO2 per jaar!

Rendement Zonnepanelen

Het rendement op uw investering in zonnepanelen hangt af van hoe groot uw zonne-energiesysteem is.

Kijken naar het rendement op uw investering zegt meer dan rekenen met de terugverdientijd op de investering. De terugverdientijd geeft een vertekend beeld en laat het niet genoeg zien hoeveel zonnepanelen opleveren.

Bij het berekenen van het rendement kijken we naar de aanschafkosten van het zonne-energiesysteem plus de te verwachten onderhoudskosten gedurende de totale levensduur van de zonnepanelen. Dat zetten we af tegen de opbrengsten: wat u jaarlijks verdient op uw energienota. Door de te verwachten stijging van de elektriciteitsprijs is de besparing ieder jaar steeds iets groter.

Let op: het rendement van de investering in zonnepanelen kan in de loop der jaren mee- of tegenvallen. Dit heeft vooral te maken met weersinvloeden.

Vragen?

Hebt u nog vragen over zonnepanelen? Bel ons: 0800 - 2021 (gratis). U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 20.00 uur.