Nuon Stroometiket voor het MKB

Uit welke energiebronnen komt uw elektriciteit?

Het stroometiket hieronder laat zien met welke energiebronnen onze elektriciteit in 2015 is opgewekt. En uit welke bronnen wij aan u hebben geleverd. Jaarlijks laten wij het stroometiket controleren door onze accountant.

Stroometiket Nuon
De weergave toont twee soorten informatie:
  1. Het aandeel van elke energiebron in de totale levering van elektriciteit aan onze klanten. Bijvoorbeeld energiebronnen zoals zon, wind, water, kolen, gas en biomassa.
  2. De milieugevolgen van het gebruik van de gebruikte energiebronnen. Deze worden aangeduid met 'radioactief afval' en 'CO2-uitstoot' (kooldioxide).

Lees meer informatie over het Nuon Stroometiket.