Zakenvrouw schudt een andere zakenvrouw de hand

VAR verdwijnt definitief: de gevolgen op een rij

Per 1 mei 2016 verliest de VAR zijn kracht. Alfa Accountants en Adviseurs heeft de gevolgen hiervan voor u op een rij gezet.

Beoordeling feitelijke arbeidsrelatie

Nu een opdrachtgever niet meer kan vertrouwen op de VAR, moet de opdrachtgever beoordelen of een ingehuurde zzp’er een dienstbetrekking heeft. Is dit het geval, dan moet de werkgever loonheffingen en premies afdragen. Er is sprake van een dienstbetrekking als:

  • De zzp'er verplicht is om persoonlijke arbeid te verrichten;
  • De opdrachtgever verplicht is om de zzp'er hiervoor te belonen;
  • En er een gezagsverhouding bestaat tussen opdrachtgever en zzp'er.

De discussie of er sprake is van een dienstbetrekking, spitst zich bijna altijd toe op de gezagsverhouding. Er is bijvoorbeeld sprake van een gezagsverhouding als de opdrachtgever het recht heeft om te bepalen wat de zzp’er moet doen, wanneer hij dit moet doen en aan welke eisen dit moet voldoen. Bij de beoordeling zijn de feiten doorslaggevend.

Actie is vereist

Het is verstandig om arbeidsrelaties de komende tijd tegen het licht te houden om te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Is er sprake van een ongewenste dienstbetrekking, dan is het soms mogelijk om de omstandigheden van de arbeidsverhouding zo te wijzigen dat daar geen sprake meer van is.

Zekerheid door beoordeling overeenkomst

Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun afspraken vastleggen in een overeenkomst en deze laten beoordelen door de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt dan naar het totaal van de gemaakte afspraken en bepaalt of er sprake is van een dienstbetrekking. Belangrijk is dat dit oordeel alleen geldt zo lang er gewerkt wordt volgens de afspraken in de overeenkomst. De fiscus kan ook suggesties doen om de overeenkomst aan te passen, zodat uiteindelijk geen loonheffingen verschuldigd zijn.

Wat is er van belang?

Onderstaand een aantal voorbeelden die kunnen wijzen op een dienstbetrekking;

  • de zzp'er mag zich niet of alleen met toestemming van zijn opdrachtgever laten vervangen;
  • de opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de zzp'er;
  • de werkzaamheden die de zzp'er verricht, vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever;
  • de zzp'er hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst;
  • de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een zzp'er veroorzaakt in de uitoefening van de werkzaamheden;
  • de opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.

De overgangsperiode van monitoren en informeren liep tot 1 mei 2017. Tot 1 januari 2018 zal de Belastingdienst niet daadwerkelijk handhaven. 

U kunt altijd terecht bij onze Ondernemersdesk

Bel ons gerust op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op 020 89 20 255. Wij zijn er voor u.

Interessant artikel?