Subsidies voor duurzame energieproductie en innovatie

Met subsidies moedigt de overheid ondernemers aan om duurzame energie te produceren. Ook zijn er regelingen die het onderzoek naar de energie van morgen verder helpen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en water en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

Welke vormen van duurzame energie komen in aanmerking voor SDE+?
U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van duurzame energie:

 • Duurzame elektriciteit
 • Duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
 • Groen gas

Hoe maak u gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie+?
Vanaf 2014 vraagt de overheid u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 NM³/uur dient u deze studie bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening
 • Berekening van het projectrendement
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO checkt u binnen enkele minuten of uw duurzame energieproductie in aanmerking komt voor SDE+. U leest hier ook wanneer u uw aanvraag kunt indienen.

Subsidie voor onderzoek naar innovatieve vormen van energie (EOS)

Energie Onderzoek Subsidie (EOS) wordt verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen die onderzoek doen naar innovatieve vormen van energie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u een projectplan in bij de RVO. U maakt dan kans op financiële steun. Er zijn 5 EOS-regelingen waarbij MKB-ondernemingen 10% extra subsidie ontvangen. Als een MKB onderneming deelneemt aan een project wordt in veel gevallen 25% van het subsidiebedrag bij de opstart voorgeschoten.

Welk typen projecten komen in aanmerking voor Energie Onderzoek Subsidie?
Er zijn verschillende EOS-regelingen. Op welke regeling u een beroep kunt doen, hangt af van het type project:

 • Nieuw Energie Onderzoek (EOS NEO): Subsidie voor nieuw energieonderzoek dat bijdraagt aan een betrouwbare, schone en betaalbare energiehuishouding
 • Lange Termijn (EOS LT): Subsidie voor onderzoekers met plannen die op termijn bijdragen aan een duurzame energiehuishouding
 • Korte Termijn Onderzoek (EOS KTO): Deze regeling ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van technologieën die passen binnen de 5 aandachtsgebieden van EOS
 • Demonstratie (EOS DEMO): Subsidie voor projecten die nieuwe of vernieuwende technologieën demonstreren

De aandachtsgebieden van Energie Onderzoek Subsidie zijn:

 • Energie-efficiency in de industriële en agrarische sector
 • Biomassa
 • Nieuw gas/schoon fossiel
 • Gebouwde omgeving
 • Opwekking en netten

Hoe vraagt u Energie Onderzoek Subsidie aan?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO checkt u binnen enkele minuten of uw project in aanmerking komt voor EOS. U leest hier ook wanneer u uw aanvraag kunt indienen.

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Wilt u de veiligheid van uw bedrijf vergroten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Alle kleine bedrijven kunnen een gratis VKB-scan laten uitvoeren. Op basis van de scan kunt u investeren in organisatorische, bouwkundige, elektronische of digitale maatregelen of combinaties daarvan. De helft van uw investering wordt vergoed tot een maximum van € 1000,-.

Hoe komt u in aanmerking voor de Veiligheid Kleine Bedrijven-scan?
Als uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een Veiligheid Kleine Bedrijven-scan:

 • Uw bedrijf telt maximaal 10 fulltime medewerkers
 • Uw onderneming heeft maximaal 5 vestigingen

Hoe vraagt u de VKB-scan aan?
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de VKB-scan uit. Op de website van het CCV kunt u de VKB-scan aanvragen.

Interessant artikel?